NAPÍSALI
Taiwanský veľvyslanec odovzdal na Liptove grant Evanjelickej ZŠ biskupa Jura Janošku 13.02.2015; Rozhlasová stanica Liptov; Región Mix; 17.00; por. 1/5; Romana Buganová / -

Romana Buganová, redaktorka: "Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša získala od Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave finančné prostriedky vo výške viac ako 6-tisíc eur na realizáciu projektu Učebne v prírode. Grant odovzdal veľvyslanec Taiwanu Jun Ping Chang."...

...celý článok
Štefan Packa odprezentuje dve nové knihy na vernisáži výstavy koláží 12.02.2015; www.sme.sk; Zaujímavosti, 07:34, s. -; Eva Aurelová

Piatok trinásteho je pre niektorých ľudí deň, keď si neplánujú nič dôležité, pretože ho považujú za nešťastný. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Výtvarník a spisovateľ Štefan Packa si práve naopak na 13. februára naplánoval slávnostné uvedenie svojich dvoch nových kníh. Aj vernisáž výstavy koláží. Prvá kniha má názov Varíme zdravo a hravo, druhá Erotická kuchárka s podtitulom Jedlá a láska. Výstava koláží má názov Život je koláž, koláž je sen...

...celý článok
Na začiatku každého úspechu musí byť pozitívne myslenie 28. októbra 2013, liptov.sme.sk

Ján Blcháč v župe zastupuje predovšetkým región Liptov. „Svoj vzťah k rodnému kraju som vždy prejavoval skutkami. Či to bolo v pozícii šéfa Fondu rozvoja Liptova, neskôr Komunitnej nadácie Liptov," vyjadril sa. V roku 2009 bol Ján Blcháč jedným z iniciátorov založenia regionálnej organizácie cestovného ruchu Klaster Liptov, ktorá stojí za úspešným príbehom rozvoja turizmu v Liptove v ostatnom čase...

...celý článok
J. Blcháč: „Naše mesto potrebuje nové impulzy." 1. augusta 2014, www.liptov.sme.sk

Ján Blcháč z Liptovského Mikuláša oficiálne oznámi kandidatúru za primátora v najbližších dňoch. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ján Blcháč bol vo volebnom období 2007-2010 primátorom Liptovského Mikuláša. Potom sa zaoberal plnením si povinností župného aj mestského poslanca, v rámci verejných aktivít sa zúčastňuje odborných konferencií a študijných ciest zameraných na komunálnu problematiku...

...celý článok
Komunálny manažment 24. júla 2014, Ľuďom Mikuláša

Redakcia časopisu TREND aj tohto roku zorganizovala tradičnú konferenciu Komunálny manažment. Tématicky bola zameraná na úlohu miest v rozvoji regiónu. V našich podmienkach túto úlohu majú hlavne okresné mestá, medzi ktoré sa zaraďuje aj náš Liptovský Mikuláš. Diskusia sa viedla v znamení pripravovaného plánovacieho obdobia 2014 – 2020. V tomto čase sa budú môcť...

...celý článok
Letná škola tvorby verejných priestorov 24. júla 2014, Ľuďom Mikuláša

Z podnetu Združenia miest a obcí Slovenska som mal možnosť v uplynulých dňoch absolvovať štvordňovú študijnú cestu do Švédska.
Zameraná bola na teoretickú výučbu prístupov a možností zlepšovania podmienok života v mestách, hlavne z pohľadu tvorby verejných priestorov (parky, detské ihriská, vnútrobloky bytových domov, plánovanie a rozvoj alternatívnych spôsobov dopravy v mestách (cyklistická, autobusová... doprava). Prednášatelia nás oboznamovali so spôsobmi, ako oživiť centrá...

...celý článok