Letná škola tvorby verejných priestorov
24. júla 2014, Ľuďom Mikuláša

Z podnetu Združenia miest a obcí Slovenska som mal možnosť v uplynulých dňoch absolvovať štvordňovú študijnú cestu do Švédska.

Zameraná bola na teoretickú výučbu prístupov a možností zlepšovania podmienok života v mestách, hlavne z pohľadu tvorby verejných priestorov (parky, detské ihriská, vnútrobloky bytových domov, plánovanie a rozvoj alternatívnych spôsobov dopravy v mestách (cyklistická, autobusová... doprava). Prednášatelia nás oboznamovali so spôsobmi, ako oživiť centrá miest, ako komunikovať s obyvateľmi plány na udržateľný rozvoj mestských častí, revitalizáciu zaniknutých priemyselných aglomerácií...

V praktickej rovine ma zaujali predovšetkým dve veci. V centre Goteborgu zriadila radnica v prízemnej budove priestor s vystavenou maketou celého mesta. Jednou farbou bol znázornený dnešný stav, druhou zamýšľané zmeny do budúcnosti. Práve v tomto čase prebieha niekoľkomesačná diskusia, počas ktorej môžu sem občania prísť, nechať si odborne vysvetliť všetko, čo radnica plánuje ale, čo je hlavné, sú takpovediac vyzývaní k tomu, aby pridali svoje hodnotenie týchto plánov.

Akési dlhodobé referendum. To napríklad ako keby sa u nás v meste otvorila diskusia o využití Domu služieb tak, aby boli naplnené predstavy obyvateľov mesiace predtým, ako došlo k jeho predaju bez záruky ďalšieho vývoja priamo v centre mesta. Druhá vec ma zaujala počas diskusia so starostom „obce“ Aneby. Obce v úvodzovkách preto, lebo systém usporiadania samosprávy vo Švédsku je taký, že obec v ich ponímaní zastrešuje územie o rozlohe zhruba nášho okresu Liptovský Mikuláš. Vo Švédsku je niečo menej ako 300 obcí. Na Slovensku takmer 3000. Keď som sa pýtal starostu, koľko „nezávislých“ poslancov má v jeho zastupiteľstve, prekvapene na mňa pozrel a jedným dychom povedal, že žiadneho. Tam funguje systém straníckej zodpovednosti.

Všetci poslanci „niekam patria“. To umožňuje ich efektívnu kontrolu. Všetko tam pekne funguje, problémy neevidujú, len výzvy na rozvoj. Ako mnohé iné krajiny je aj Švédsko krajina okružných križovatiek. A každá je iná, v každej je umiestnený iný symbol.

A hlavne je všade čisto, na každom kroku narazíte na elegantné verejné toalety pokryté „biologickou strechou“, systémy zberu a odvozu odpadov sú veľmi efektívne a zabezpečené pred znečisťovaním okolia.Deti sa majú možnosť všade bezpečne hrať, rodiny sú často mnohopočetné. To platí tak pre luxusné štvrte, ako aj pre enklávy sociálne slabších občanov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.