Komunálny manažment
24. júla 2014, Ľuďom Mikuláša

Redakcia časopisu TREND aj tohto roku zorganizovala tradičnú konferenciu Komunálny manažment. Tématicky bola zameraná na úlohu miest v rozvoji regiónu.

V našich podmienkach túto úlohu majú hlavne okresné mestá, medzi ktoré sa zaraďuje aj náš Liptovský Mikuláš. Diskusia sa viedla v znamení pripravovaného plánovacieho obdobia 2014 – 2020. V tomto čase sa budú môcť mestá (aj obce) zapojiť do čerpania Eurofondov. Ale už nie tak ako doteraz – individuálne, ale spoločne v regióne v rámci Integrovaného Regionálneho operačného programu. Čo to znamená? Prostriedky nie sú nekonečné. Ako to už býva, aj teraz sú obmedzené. Preto je dôležité, aby sme boli pripravení, to znamená, aby sme mali jasnú víziu, čo chceme. Na druhej strane bude musieť byť pripravený spoločný plán rozvoja v regióne, v našom prípade v okrese Liptovský Mikuláš. Všetko musí nadväzovať na spoločné plánovanie v rámci Žilinskej župy.

Nuž máme čo robiť. Výhodou v Liptovskom Mikuláši je to, že už od roku 2007 máme Mestským zastupiteľstvom schválený Strategický dokument. V ňom je zadefinovaných viac než 100 projektov, z ktorých sa doteraz realizovalo len niekoľko. Je teda z čoho vyberať. Zostáva nám len dúfať, že nasledujúce obdobie využijeme lepšie, ako ostatné štyri roky. Naše okresné mesto si to zaslúži.

Ing. Ján Blcháč, PhD.