Na začiatku každého úspechu musí byť pozitívne myslenie
28. októbra 2013, liptov.sme.sk

Ján Blcháč v župe zastupuje predovšetkým región Liptov. „Svoj vzťah k rodnému kraju som vždy prejavoval skutkami. Či to bolo v pozícii šéfa Fondu rozvoja Liptova, neskôr Komunitnej nadácie Liptov," vyjadril sa.

V roku 2009 bol Ján Blcháč jedným z iniciátorov založenia regionálnej organizácie cestovného ruchu Klaster Liptov, ktorá stojí za úspešným príbehom rozvoja turizmu v Liptove v ostatnom čase.

„Dnes mám možnosť ovplyvňovať rozhodovanie župnej samosprávy v Žiline v prospech Liptova. Rád by som mal možnosť konať túto službu pre Liptov aj naďalej."

ČO BY ZLEPŠIL

Aké kroky by urobil na zlepšenie situácie v regióne? „Viac práce treba vytvoriť pre ľudí s nižším stupňom kvalifikácie, napríklad v poľnohospodárstve, v ochrane územia pred povodňami a inými prírodnými pohromami. Do regiónov treba vytiahnuť z centier profesie s vyššou pridanou hodnotou ako informatika, služby a podobne."

ČO BY UKÁZAL

Na otázku, čo z regiónu by ukázal dôležitej návšteve zo zahraničia Ján Blcháč odpovedal: „Záleží od dĺžky pobytu, pretože miest a aktivít v Liptove a okolí je neúrekom. Od historických, ako je Havránok, skanzen v Pribyline, múzeá a galérie cez prírodné unikáty, jaskyne, vrcholy hôr, možnosti využitia takmer všetkých športových aktivít vonku aj v halách až po dobrú gastronómiu v niektorej z mnohých reštaurácií. Využil by som pritom rôzne možnosti, napríklad Liptov Región Card, alebo iných motivačných nástrojov, ktoré poskytovatelia služieb ponúkajú. Samozrejme, že by museli ochutnať liptovskú bryndzu, parenicu, oštiepok, korbáčik a k tomu pohárik demänovky. Postupne by som jej predstavil každého aktívneho človeka, ktorý vedie napríklad kultúrny, športový a iný úspešný kolektív a prispieva k harmónii a šíreniu dobrého mena Liptova."

Obľúbeným miestom poslanca Žilinského samosprávneho kra- ja je nádherná príroda hlavne v okolí jeho chaty a v poľovníckom revíri pod Barancom. „Sú to aj jedinečné svahy na Chopku, niektoré obľúbené tenisové kurty a rád si aj zaplávam."

KOHO BY RÁD STRETOL

Ak by sa mohol stretnúť s niektorým z liptovských rodákov z minulosti, bol by to Martin Rázus. „Nevylučujem ani niekoho iného, žilo tu veľa dobrých, múdrych a láskavých ľudí. S Martinom Rázusom by sme si mohli pohovoriť o jeho diele Argumenty, alebo hovory s tebou a so synom. Toto by mal prečítať každý maturant. Opýtal by som sa ho, ako to myslel, keď pred takmer storočím písal o ohrození národných záujmov Slovákov a ich identity."

ČO BY ZMENIL

Keby bolo v jeho silách niečo významné v regióne zmeniť, dal by zbúrať schátralú budovu bývalých kožiarskych závodov pri ceste do Ondrašovej a budovu bývalej Glejony za ňou.

„Liptovskému Mikulášu nepridáva na atraktivite viac zanedbaných a nevyužívaných objektov, napríklad tepelné hospodárstvo bývalého Maytexu. Pre mesto aj región je veľkou výzvou prekládka a modernizácia železničnej trate na južnú stranu diaľnice od Palúdzky až do Liptovského Hrádku. Územné rozhodnutie je platné, pripravuje sa stavebné povolenie.

Škoda, že sa v roku 2011 práce na tejto významnej stavbe pozastavili. Po jej realizácii vznikne mnoho nových výziev, napríklad mestská pláž pri Liptovskej Mare alebo super pätnásťkilometrová dráha pre korčuliarov a bicyklistov.

O RODINE

Ján Blcháč je ženatý, má dvoch dospelých synov. Rešpektujú jeho angažovanosť vo verejnom živote, často mu dobre poradia, ako riešiť to alebo ono.

Aj v detstve a mladosti mala na neho najväčší vplyv rodina. „Mama nám vytvárala harmonické rodinné zázemie, otec mi bol vzorom manažéra a človeka, ktorý sa permanentne angažoval za zlepšenie života komunity, regiónu, poľnohospodárskej a priemyselnej pospolitosti bol to tiež veľký vlastenec. Počas štúdia ale aj pri štarte do života som mal šťastie na viaceré vzory, ktoré som sa tiež snažil nasledovať."

Ak chce svojim najbližším urobiť pekný deň, staví na zážitky.

„Môže to byť zážitok vo forme aktívneho pohybu, návštevy niečoho výnimočného, ale niekedy celkom obyčajný gastronomický zážitok. Vždy máme možnosť povedať si veci, na ktoré nie je inak čas alebo atmosféra."

KRÉDO

Počas môjho pobytu v Nemecku som si osvojil slogan: Na začiatku každého úspechu musí byť pozitívne myslenie. Výsledok úspechu je ovocie v rôznej podobe. Preto sa držím aj druhého sloganu: Strom poznáš po ovocí.Ján Blcháč

Už ako študent sa na strednej aj vysokej škole zapájal do verejného života ako člen nejakého tímu, ktorý organizoval rôzne záujmové a užitočné aktivity. Mal možnosť stáť na čele tímu, ktorý takéto aktivity organizoval pre celú univerzitu, čo bolo niekoľko tisíc ľudí. Bola to pre neho perfektná škola. Vyštudoval ekonomickú fakultu s ukončeným doktorátom. Absolvoval viaceré kurzy na zlepšenie manažérskych, motivačných a personálnych zručností. Hovorí aktívne a mierne pokročilo štyrmi svetovými jazykmi. Niekoľko rokov pôsobil v diplomacii, viac ako jedenásť rokov riadil potravinársku firmu, ktorá úspešne podniká doteraz. Pôsobí v profesijných združeniach, ako predseda Slovenského mliekarenského zväzu zastupoval Slovensko v Európskej mliekarenskej asociácii. Jedno funkčné obdobie bol primátorom mesta Liptovský Mikuláš, keď ho v roku 2006 oslovili priatelia s návrhom kandidovať za primátora mesta Liptovský Mikuláš. „Bola to výzva, kde som mohol uplatniť moje vedomosti, skúsenosti a zručnosti z pôsobenia v rôznych manažérskych a reprezentatívnych funkciách. Bolo čo riešiť. Naše hlavné výsledky za roky 2007 až 2010 sú zdokumentované na stránke www.mapapravdy.sk." V aktuálnom volebnom období zastupuje okres Liptovský Mikuláš ako poslanec v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.