Taiwanský veľvyslanec odovzdal na Liptove grant Evanjelickej ZŠ biskupa Jura Janošku
13.02.2015; Rozhlasová stanica Liptov; Región Mix; 17.00; por. 1/5; Romana Buganová / -

Romana Buganová, redaktorka:

"Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša získala od Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave finančné prostriedky vo výške viac ako 6-tisíc eur na realizáciu projektu Učebne v prírode. Grant odovzdal veľvyslanec Taiwanu Jun Ping Chang."

Jun Ping Chang, veľvyslanec Taiwanu na Slovensku:

"Nie je to veľmi časté, ale my chceme pomôcť škole, ktorá potrebuje vybudovať niečo, čo by im skutočne pomohlo a nemajú dostatok finančných prostriedkov. Veľmi radi ponúkneme našu pomoc, aj keď nie je to veľa financií, ale aj to im pomôže."

Romana Buganová:

"Projekt sprostredkoval primátor mesta Liptovský Mikuláš a predseda občianskeho združenia Ľuďom Mikuláša Ján Blcháč."

Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša:

"Keď sme sa cez našich priateľov dostali k tejto informácií, že je možné uchádzať sa o takýto grant, informovali sme všetky základné, materské školy a ďalšie inštitúcie, a z tých, ktorí sa prihlásili, sme následne vylosovali jednu, práve Evanjelickú základnú školu, ktorá predložila svoju požiadavku. Potom sa táto kancelária v Bratislave na to pozrela a podľa svojich kritérií rozhodla, že pridelí tento grant."

Romana Buganová:

"Obrovskú radosť zo získania peňazí mala riaditeľka Evanjelickej spojenej školy Jana Chaloupková."

Jana Chaloupková, riaditeľka Evanjelickej spojenej školy:

"My sme robili benefíciu na to, aby sme realizovali tento sen. A pri tej benefícii, vlastne dva dni predtým sme dostali správu mailom, že teda ten projekt a ten grant sme vyhrali my. Takže sme boli šťastní dvakrát, takto vlastne sa spojilo niečo nad nami, že sme boli požehnaní tým, že sme aj grant vyhrali a robil sme aj benefíciu práve na tento účel, aby to bolo splnené. Takže ten sen sa stal skutočnosťou."

Romana Buganová:

"Na vyučovanie v prírode netrpezlivo čakajú aj žiaci."

Žiačka:

"Ja sa na ňu veľmi teším, veľmi. Ja som rada, že konečne budeme mať vonku v prírode učebňu, lebo chýbalo to celkom nám dosť."

Žiak:

"Podľa mňa bude sranda chodievať von, lebo keď sme mali ešte starú školu, tak sme chodievali na ihrisko, ale teraz sme sa presťahovali sem a nechodíme vôbec von cez veľké prestávky, takže ja si myslím, že to bude dobré."

Žiačka:

"Dosť toho sa zase naučíme, no tak som rada. Lebo na prírodovede si toho veľa moc nezapamätám, no tak tam sa asi viac naučím."

Romana Buganová:

"S prácami začali už v novembri 2014, dokončené by mali byť do apríla 2015."