PROGRAM PRE DOBRE SPRAVOVANÉ MESTO program pre ľudí

OTVORENÝ MIKULÁŠ

Mesto bude nakupovať iba verejne - každý nákup tovarov a služieb nad 500 eur bude verejný a do súťaže sa bude môcť zapojiť každý podnikateľ. Už žiadne prieskumy trhu, ktoré vyhrajú spriaznené firmy.

Elektronické referendum - zavedieme elektronické referendum, aby mohli ľudia priamo a priebežne spolurozhodovať o zásadných zmenách v meste. Verejné diskusie pred realizáciou dôležitých krokov vo všetkých oblastiach musia byť samozrejmé, názor ľudí je najdôležitejší a rozhodujúci.

Participatívny rozpočet - samotní obyvatelia sa dohodnú, aké menšie projekty chcú v meste podporiť z vyčleneného balíka peňazí. Pomôžu nám tak adresne realizovať ich potreby. Dobrá pravidelná spolupráca mesto - občan napomôže rozvoju občianskych aktivít.

Mesto formujme všetci - radnica bude otvorená pre každého. Každý obyvateľ môže predstaviť dobré návrhy na zlepšenie života, budeme o nich všetci diskutovať a následne realizovať.

BEZPEČNÝ MIKULÁŠ

Mestská polícia bude mať viac očí - zriadime podstatné rozšírenie kamerového systému aj do mestských častí a na frekventované miesta. Priestupok, ktorý vidíme, ľahko odhalíme.

Prevencia prioritou - voda každoročne ohrozuje okolité mestá a obce. Nemôžeme čakať, kedy storočná voda príde aj k nám. Radšej primerané náklady na prevenciu ako milióny na odstraňovanie škôd.

Bezpečnosť môžeme zlepšiť všetci - ak je niekto svedkom protiprávneho konania, môže urobiť veľa. Niekedy ho stačí zaznamenať a ohlásiť. Zabezpečíme, aby ľudia, ktorí pomáhajú udržiavať Mikuláš bezpečnejším, zostali v anonymite a boli aj prípadne odmenení.

STAROSTLIVÝ MIKULÁŠ

Strážime seniorov - pre seniorov chceme vytvoriť centrálny dispečing, kde nájdu vždy pomoc pri rôznych životných situáciách. Zlepšíme tiež elektronické stráženie seniorov a chorých ľudí , ktorí prejavia záujem.

Nové byty zodpovedným - treba výrazne prehodnotiť bytovú politiku mesta. Mladé zodpovedné rodiny potrebujú bývanie a mesto potrebuje nájomcov, ktorí si budú bývanie vážiť.

Rovnosť - všetci sme si rovní, máme rovnaké práva ale aj povinnosti. Mesto eviduje rôzne dlhy neplatičov za viac ako pol milióna eur. Musí platiť jednoduché pravidlo: Kto za služby neplatí, už ich nedostane.

Doprava pre ľudí - zracionálnime mestskú dopravu tak, aby sme znížili náklady a prípadne vylepšili zľavy pre študentov a dôchodcov. Hlavný ťah pre mesto musí byť priepustnejší ale najmä bezpečnejší pre chodcov a cyklistov. Dopravné zmeny budeme robiť iba po dohode s občanmi. Dostatok parkovísk musí byť samozrejmosťou.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

PRÍŤAŽLIVÝ MIKULÁŠ

Žijeme z turizmu - Mikuláš už dávno nežije iba z priemyslu, ale čoraz viac z cestovného ruchu. Mali by sme urobiť všetko preto, aby jeho rozvoj napredoval a nestagnoval. Dôležitá bude spolupráca všetkých subjektov v rámci regiónu s efektívnym riadením a koordináciou aktivít.

Deti patria na ihriská - každá mestská časť musí mať dostatok funkčných ihrísk. Mikuláš potrebuje príťažlivé prostredie, kde budú vyrastať jeho budúci občania. Verejné priestory skrášlime.

Dobré prostredie na podnikanie je základ rozvoja mesta - mesto musí ponúknuť podnikateľom možnosti pre rozvoj zamestnanosti. Chceme vytvoriť tiež technické zabezpečenie pre štart viacerých začínajúcich malých podnikateľov. V lete môže centrum ožiť drobnými predajcami a tradičnými remeselníkmi aj vďaka správnemu prístupu mesta k poplatkovej politike.

Rozvoj kultúry a športu s jasnou víziou - aby sme dosiahli stanovené ciele, musí radnica pozorne počúvať požiadavky ľudí pri rozvoji kultúry a športu. Spolupráca všetkých subjektov a intenzívnejšia podpora radnice pri organizácií podujatí prinesie atraktívnejšie kultúrne a športové vyžitie. Máme veľký potenciál v mladých ľuďoch a radi im podáme pomocnú ruku.

ČISTÝ MIKULÁŠ

Zeleň ostane zeleňou - už žiadna zeleň v meste nemôže nezmyslene padnúť za obeť nevhodnej výstavbe. Neupravené priestranstvá chceme zazeleňovať a vrátiť tam život. Treba obnoviť spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a klásť dôraz na ekologický rozvoj mesta.

O čistotu sa staráme aj spolu - podporíme obyvateľov bytoviek a domov, ktorí priložia ruku k dielu pri údržbe a skrášľovaní ich okolia a poskytneme im finančnú a materiálnu pomoc.

Pokosené mesto - vytvoríme systém pravidelnej celoročnej údržby verejných priestranstiev, aby sme sa už nemuseli brodiť vo vysokej tráve. Vieme prinútiť aj súkromných vlastníkov, aby svoje trávnaté plochy udržiavali.

REALIZÁCIU VIACERÝCH TÝCHTO AKTIVÍT CHCEME FINANCOVAŤ AJ S VYUŽITÍM EUROFONDOV A ĎALŠÍCH NENÁVRATNÝCH GRANTOV. V ZÍSKAVANÍ TAKÝCHTO PROSTRIEDKOV SME BOLI V NAŠOM PRVOM VOLEBNOM OBDOBÍ ÚSPEŠNÍ.