Naše mesto potrebuje skúsenosť a vízie

Skúsenosti z komunálneho manažmentu získaval v rokoch 2007 až 2010 ako primátor Liptovského Mikuláša, neskôr ako poslanec mestského zastupiteľstva. Od roku 2009 je aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja. Viac ako jedenásť rokov úspešne riadil Liptovskú mliekareň. Má skúsenosti, dobré kontakty, má vízie pre lepšiu budúcnosť nášho mesta. Vie, ako ho dobre spravovať. Porozprávali sme sa o tom s Ing. Jánom Blcháčom, PhD., ktorý je jedným z kandidátov na primátora Liptovského Mikuláša na roky 2014 až 2018.Dlhé roky ste aktívny vo verejnom živote mesta. Ako vnímate súčasnú situáciu našej samosprávy?

Mesto potrebuje riadený a systémový rozvoj. Aj preto som počas svojho primátorovania hneď v úvode inicioval vypracovanie strategického dokumentu - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2013 s výhľadom do roku 2020. Všetky podstatné kroky, ktoré mesto potrebovalo a potrebuje zrealizovať sú tam obsiahnuté. Stačí vychádzať z tohto dokumentu, ktorý sme spracovali nielen s odborníkmi ale aj samotnými občanmi. Mnohé projekty zostali za posledné roky nedotknuté, treba ich začať efektívne realizovať. Ak niečo prinesie život, doplniť.


Na pozitívne zmeny a realizáciu strategických krokov je potrebná aj dostatočná skúsenosť.

Celkovo už viac ako 20 rokov pôsobím v riadiacich funkciách s reálnymi výsledkami. Mnohí ľudia v Mikuláši si ma pamätajú okrem primátorovania najmä ako generálneho riaditeľa Liptovskej mliekarne, kde som strávil 11 krásnych rokov. Podarilo sa nám vytvoriť silnú značku s kvalitnými produktmi, ktoré dnes poznajú nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalším dôkazom je založenie Klastra Liptov, organizácie takzvaného destinačného manažmentu cestovného ruchu. V roku 2008 sa nám podarilo úspešne spojiť tri liptovské mestá a rozhodujúcich podnikateľov v turizme. Vznikla ukážková organizácia komunálno-podnikateľskej spolupráce prinášajúca dne aj do budúcnosti prospech celému Liptovu. Vznikla tiež obchodná značka, ktorá náš región aj dnes úspešne predáva domácim aj zahraničným turistom. Záujmy nášho mesta a aj regiónu obhajujem už piaty rok na pôde žilinskej župy ako jej poslanec. Od roku 2010 aj ako poslanec mestského zastupiteľstva.


Máte teda záujem uchádzať sa o dôveru občanov, aby ste mohli viesť mesto najbližšie 4 roky?

Obyvateľov nášho mesta si vysoko vážim bez rozdielu. Sú to vskutku pracovití a dobrosrdeční ľudia. Zaslúžia si, aby mesto, v ktorom žijú, im zabezpečovalo všetky ich potreby a mohli povedať, že v Mikuláši sa im dobre žije. Mám záujem sa opäť o to pričiniť. Môžem touto cestou oficiálne potvrdiť, že sa budem uchádzať o ich dôveru pri kandidatúre na primátora v novembrových voľbách.


Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Moje rozhodnutie má dva dôvody. Prvým je podpora a očakávania významnej časti mikulášskej verejnosti, ľudí, s ktorými sa dennodenne stretávam. Druhým je pocit zodpovednosti za dokončenie mnohých projektov, ktoré sme v rokoch 2007 až 2010 naštartovali. Naše mesto potrebuje nové impulzy. Určite nebudem ľuďom sľubovať vzdušné zámky. Prinášam reálny program, ktorý máme šancu zrealizovať. Spoločne s mojím tímom a všetkými ľuďmi dobrej vôle.


Aký je Váš hlavný program?

Opravené cesty a chodníky, svietiace lampy, dostatok miesta na parkovanie, zber a vývoz smetí, vzdelávanie, starostlivosť o deti a mládež, pozornosť seniorom ale aj strednej generácii, to sú základné úlohy mesta, ktoré musia byť zabezpečené vždy. Toto považujem za samozrejmosť a sľubovať to ľuďom znamená nevedieť ponúknuť niečo viac. Rovnako je to aj so všeobecnými frázami o zlepšení kultúry a športu. To predsa chceme všetci, no musíme priniesť konkrétne návrhy. Ľuďom treba ponúknuť reálne vízie rozvoja a prosperity, ktoré aj pretavíme do výsledkov. A na to sa chcem sústrediť.

Prichádzam s programom pre DOBRE SPRAVOVANÉ MESTO, ktorý zachytáva všetky podstatné oblasti.

Mojou ambíciou je opätovne ponúknuť ľuďom v Mikuláši priestor na všestranný rozvoj. Aby sa naše malebné mestečko sa stalo mestom, kde to žije a kde sa dobre žije. Mikulášania musia mať svoj domov doma - v Liptovskom Mikuláši. Nemôžeme sa len pozerať na to, ako nám neustále mladí ľudia odchádzajú, ako nám z roka na rok ubúda počet obyvateľov. Naopak, ten by sa mal aj podľa nami prijatej stratégie postupne zvyšovať. Na to treba dennodenne príjmať rozhodnutia a tvrdo pracovať. Mám záujem nadviazať na tie pozitívne kroky, ktoré sme už spolu začali. Liptovský Mikuláš a jeho ľudia si zaslúžia, aby bolo naše mesto DOBRE SPRAVOVANÝM MESTOM.


Čo teda ľuďom Mikuláša ponúkate v rámci Vašich vízií?

Konkrétny program uverejňujem nižšie. Ak hovoríme o základných víziách, vidím to nasledovne:

 1. Liptovský Mikuláš sa stane naozaj „Mestom pre všetkých“, mestom, „ktoré žije a kde sa dobre žije“.
 2. Vážim si každého zamestnávateľa, ktorý dáva prácu ľuďom. Štruktúra zamestnaní sa aj s globálnym trendom bude viac nakláňať k poskytovaniu služieb. Vzhľadom k základným charakteristikám mesta a aj preto, že je okresným mestom, sa musíme stať významnejším centrom regiónu Liptova. Tak sa zabezpečí aj samotný rast mesta.
 3. Pretože nie sme významnejším administratívnym mestom (napríklad župným ako to bolo v dávnej minulosti), treba sa sústrediť na rozvoj služieb predovšetkým v cestovnom ruchu. Liptovský Mikuláš by mal mať ambíciu stať sa „hlavným mestom turizmu na Slovensku.“
 4. V súvislosti s uvedeným chceme oživiť historické centrum mesta. Podporíme, a mesto má na to veľa možností, aby sa do historického ale aj širšieho centra mesta dostali viaceré atrakcie, ktoré by doplnili ponuku využitia voľného času ako ľuďom Mikuláša, tak aj jeho návštevníkom.
 5. Zlým manažovaním odpadového hospodárstva sme dnes v situácii, že platíme za smeti o tretinu viac ako to bolo pred štyrmi rokmi. Napriek tomu mesto nemá vyriešený problém efektívnej likvidácie komunálneho odpadu. Vozenie do susedného mesta nás bude stáť ročne ďalšie 10 tisíce eur navyše. Tie zaplatíme navyše my všetci. Vieme tento problém riešiť tak, aby sme nezaťažovali peňaženky ľuďom Mikuláša.
 6. Naše mesto musí byť ukážkovo čisté! Tento cieľ vieme dosiahnuť lepším manažovaním komunálnych služieb.
 7. Mesto je rozhodujúcim akcionárom Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Niektoré takéto spoločnosti na Slovensku už ovládajú zahraničné nadnárodné spoločnosti. Naša našťastie zatiaľ „odolala“. Ak získame dôveru ľudí, nedovolíme, aby toto naše prírodné bohatstvo skončilo v zahraničných rukách. Veď voda, ktorá nám tu pramení a dennodenne ju potrebujú naše domácnosti a firmy, je naša spoločná, nie je na predaj do zahraničia. A jej cena sa nesmie zvyšovať tempom ostatných rokov.
 8. Vo vzťahu k rozvoju kultúry a jej tradičných hodnôt v meste nebudem ponúkať jednostranné riešenia, v spolupráci s celou kultúrnou obcou budeme podporovať to, na čom sa v odbornej diskusii dohodneme.
 9. V oblasti športu vidíme niekoľko priorít – sú nimi hokej, futbal, vodný slalom, lyžovanie, basketbal a niektoré ďalšie dobre sa rozvíjajúce športové odvetvia, ktoré opäť vzídu z odbornej diskusie. Hlavným kritériom zvýšenej pozornosti by mali byť tie športy, ktoré prinášajú dobré meno mestu svojimi výsledkami a zároveň poskytujú vyžitie čo najväčšiemu počtu športovcov, ale čo považujem za rozhodujúce, divákom a fanúšikom. Netreba zabúdať ani na dostatočnú individuálnu podporu talentov – jednotlivcov v individuálnych športoch.
 10. V neposlednom rade vieme, ako skvalitniť administratívne činnosti a služby pre našich ľudí tak, aby nedochádzalo k rôznym nekvalitným, prípadne až protiprávnym činnostiam.
 11. Financovanie rozvojových projektov nemá byť na úkor zlých predajov mestského majetku, budeme sa sústreďovať, ako v minulosti, na získanie prostriedkov z eurofondov a rôznych nenávratných zdrojov.

Prvé volebné obdobie ste prišli s myšlienkou mesta pre všetkých.

Liptovský Mikuláš bol jedným z prvých miest na Slovensku, ktorý sa mohol pýšiť svojou obchodnou značkou, alebo inak povedané, vizuálnym konceptom. V našom podaní išlo o mikulášsky balíček so sloganom Mesto pre všetkých. Netreba pripomínať, že obchodná značka pomáha predávať produkt. V našom prípade mikulášsky balíček pomáhal mesto zviditeľňovať. Po čase je zrejmé, že našej obchodnej značke sa to podarilo. Preto na tom netreba nič meniť. Treba ju jednoducho oprášiť a znovu začať používať. Mesto má skutočne patriť všetkým ľuďom. Oni majú neustále mať to hlavné slovo, ako sa bude rozvíjať, preto ich treba trpezlivo a vždy počúvať. O toto sme sa celé 4 roky snažili. Zaujímať sa o problémy ľudí raz, len pred voľbami, a potom sa štyri roky neukázať, to mi je cudzie. Dosiahnuť dohodu úplne všetkých nie je možné, no v demokracii by sme mali rešpektovať, že vôľa väčšiny rozhoduje. Zaujímavým projektom v tejto oblasti môže byť aj elektronické referendum, ktoré môže v reálnom čase ponúknuť dostatočnú spätnú väzbu od ľudí.

Mám záujem otvoriť radnicu, aby každý dobrý nápad a podnet nezostal nielenže nevypočutý ale aby sme ho aj zrealizovali. Verejné diskusie pred realizáciou dôležitých krokov vo všetkých oblastiach musia byť samozrejmé. Máme záujem urobiť rázny krok aj pri nakladaní s peniazmi občanov. Radnica, mestské firmy a organizácie realizujú veľa menších nákupov tovaru alebo služieb, no bez dostatočnej konkurencie pri ponukách sa nám náklady zbytočne šplhajú hore. Preto máme záujem nielen zverejňovať také obstarávania, ktoré by sme podľa zákona ani nemuseli, ale chceme tieto súťaže aj dostať priamo k podnikateľom, napríklad prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Žiadne náklady, veľká úspora.


Doprava je jedným z problémov, ktorý najviac trápi ľudí. Aké má mesto možnosti v tejto oblasti?

Generel dopravy, ktorý sme vypracovali spolu s odborníkmi navrhoval koncepciu riešenia optimálneho fungovania dopravného systému mesta. Netreba vymýšľať nič nové, len sa konečne pustiť do jeho realizácie. Jedným z odporúčaní bola napríklad optimalizácia spojov a zavedenie minibusov, čo by prinieslo zníženie nákladov. O bezplatnej mestskej doprave odborníci ani len neuvažovali. Pre lepšiu plynulosť dopravy musia pribudnúť nové okružné križovatky, podporíme rozvoj cyklistickej dopravy.


Čoraz viac sa ozývajú Mikulášania v súvislosti s bytovou politikou mesta ako aj rozdielnym prístupom
pri vymáhaní nedoplatkov. Len dlh nájomníkov je už viac ako 400 tisíc eur. Aký liek ponúkate?

Keď mesto odovzdávalo ziskovú správu súkromných bytov privátnej obchodnej spoločnosti, malo jej odovzdať aj správu svojich nájomných bytov. Nestalo sa. Teraz samo nesie bremeno nedoplatkov. Je jasné, že tento problém tu je a treba ho riešiť. V programe mám jasne pomenované, že treba výrazne prehodnotiť bytovú politiku mesta, rovnako poskytovanie služieb pre tých, ktorí za ne neplatia. Rozhodovať budú odborníci a diskutovať budeme so všetkými zainteresovanými.


Ako môže atraktívny Mikuláš prilákať nových investorov, podporiť rozvoj existujúcich podnikateľov,
ale aj prelomiť populačnú stagnáciu?

Pre nových investorov vieme ponúknuť vhodné plochy, ktoré sme pripravili v rokoch 2007 až 2010.

Existujúcim podnikateľom musí mesto ponúknuť možnosti pre rozvoj zamestnanosti. Napríklad aj prostredníctvom takých mestských zákonov, ktorými sú všeobecne záväzné nariadenia. Tieto prinesú určité benefity pre takéto firmy. No nie na úkor občanov.

Chceme vytvoriť tiež technické zabezpečenie pre štart viacerých začínajúcich malých podnikateľov.

Už dlhodobo obyvatelia volajú po oživení centra, no úvodný impulz z mesta na komunikáciu a spoluprácu všetkých stále chýba. V lete môže centrum ožiť drobnými predajcami a tradičnými remeselníkmi aj vďaka správnemu prístupu mesta k poplatkovej politike.

Spolupráca všetkých subjektov a intenzívnejšia podpora radnice pri organizácií podujatí prinesie atraktívnejšie kultúrne a športové vyžitie. Máme veľký potenciál v mladých ľuďoch a radi im podáme pomocnú ruku.


Čo si môžeme predstaviť pod čistým Mikulášom?

Čisté mesto neznamená len mesto bez smetí na uliciach, ale aj zelené a upravené mesto. Všetci dobre vieme, že posledné roky máme veľký problém s vysokou trávou, ktorú mesto nevie systémovo odstraňovať. Taktiež nie je vidieť výsledok tlaku mesta pri starostlivosti o súkromné priestory, ktoré majitelia nechávajú prerásť vysokou burinou, čo je obrovská hrozba pre alergikov. Toto musí skončiť. Je nevyhnutné ustanoviť konkrétne osoby zodpovedné za tieto činnosti v meste a žiadať od nich výsledky. Do čistiacich prác nemusí mesto investovať vždy viac peňazí, treba len efektívne využiť tie, čo máme.

Som proti bezbrehému zahusťovaniu mesta a za kvalitný urbanizmus. Zelené plochy v meste nesmieme nechať nezmyselne zastavať. Našou snahou je práve revitalizácia verejných priestorov a rozširovanie zelene. Rekonštrukciou Dominanty sme z nej spravili v podstate bytovku, no zeleň pri nej mesto dovolilo zastavať. Kde sa potom budú hrávať deti? Na ceste?


Keď sa pozriete na svoje prvé primátorské obdobie, čo by ste dnes urobili inak?

V januári 2007 som nastupoval na úrad, ktorý potreboval výraznú prestavbu. Pri úvodných krokoch sme sa určite nevyhli drobným chybám, ktoré sme vedeli vyriešiť na mieste. Počas volebného obdobia sme mali záujem zastabilizovať strategické veci pre mesto. Keď sme v roku 2009 po viac než dvojročných diskusiách s obyvateľmi mesta a s ich súhlasom prenajímali tepelné hospodárstvo, robili sme tak preto, aby sme stabilizovali a znížili rastúce ceny za teplo a teplú vodu. To sa aj stalo. Ale aj preto, lebo sme sa obávali, že aj tento svoj majetok mesto v budúcnosti predá. Žiaľ, stalo sa to aj napriek našej „brzde“, navyše hlboko pod cenu, ktorú by malo mesto podľa znaleckých posudkov získať. Veľmi ma mrzí, že mesto prišlo aj o niekoľkomiliónovú Liptov arénu, za ktorú dostalo zlomok ceny. Určite stojí za snahu zastabilizovať mestský majetok tak, aby ho šibnutím prútika nemohlo len tak ľahko predávať akékoľvek vedenie mesta.


V prípade zvolenia, s akou filozofiou by ste sa pustili do práce?

Chcem zdôrazniť, že v prípade zvolenia by hlavným sloganom mojej práce po voľbách bolo neobzerať sa dozadu. To, čo sa tu udialo za posledné takmer štyri roky, nechávam dnes na posúdenie občanom. Oni vedia, kto za čo hlasoval, pod čím je podpísaný. Snažili sme sa objektívne informovať o našich pohľadoch na mnohé rozhodnutia. Pamätáte si veľkú petíciu „Stop drancovaniu mestského majetku“, ktorá bola na radnici takým neslušným a nemorálnym spôsobom zmetená zo stola. Bol to výsmech demokracii a 3500 ľuďom, ktorí sa za pár týždňov pod petíciu podpísali. My nebudeme skúmať, kontrolovať a hodnotiť. Lebo ten, kto sa obzerá dozadu, ľahko sa môže potknúť. Mojim osobným mottom je: „Na začiatku každého úspechu musí byť pozitívne myslenie“. A my chceme, aby naše mesto bolo do budúcna veľmi úspešné.

Ja sa pri mojej kandidatúre budem opierať o tím spolupracovníkov, ktorých čoskoro predstavím ako kandidátov na poslancov našej širokej koalície. Som presvedčený, že ak dostaneme dôveru ľudí Mikuláša, tento tím naplní to, o čom ste práve čítali. Ďakujem Vám za dôveru.