Od prvých dní realizujeme sľuby

Získal najväčšiu dôveru a opäť bude 4 roky viesť mesto Liptovský Mikuláš. Dlhoročný manažér sa ihneď po zložení sľubu pustil do práce. Primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sme sa opýtali na jeho prvé kroky v úrade.Do kresla primátora ste zasadli po druhýkrát. S akými pocitmi?

Predovšetkým s veľkou pokorou. Volebný výsledok priniesol tretí najvyšší rozdiel medzi prvým a druhým kandidátom v novodobých dejinách slobodných demokratických volieb. Program pre DOBRE SPRAVOVANÉ MESTO, s ktorým sme pred našich voličov predstúpili a ktorý našiel najväčšiu podporu, budeme počas nasledujúcich štyroch rokov dôsledne napĺňať.

Veď jednoznačnú dôveru dostali aj poslanci, ktorí tento program podporovali a ktorých sme spoločne prezentovali. Možno si to ani neuvedomujeme, ale z 25 mandátov získali práve títo ľudia 14 miest. Ja som na tento výsledok nesmierne hrdý.


Začínali ste svoj mandát s nejakým krédom?

Budem sa riadiť desatorom primátora, okrem iného aj tým, že sa stávam primátorom všetkých ľudí Liptovského Mikuláša bez rozdielu. Budem sa veľmi usilovať, aby som pri hodnotení na sklonku volebného obdobia mohol povedať, že to skutočne tak bolo. Naše predvolebné heslo Mikuláš patrí ľuďom ma k tomu taktiež zaväzuje.


Na ustanovujúcom zastupiteľstve ste vyzvali všetkých poslancov na spoluprácu.

Všetci sme sľúbili ľuďom urobiť čo najviac pozitívnych vecí. Aby sme svoje predstavy a sľuby mohli naplniť najvyššou možnou mierou, musíme korektne spolupracovať. Poslancov som vyzval na nepolitikárčenie a na konštruktívnu diskusiu na pôde zastupiteľstva, komisií, ale aj v každodennej práci. Verím, že aj jedenásti noví poslanci z dvadsaťpäťky k tomu výrazne prispejú.


Aké bolo preberanie úradu?

Bohužiaľ, musím skonštatovať, že odovzdanie agendy nebolo štandardné. Po našom príchode na úrad na niektorých útvaroch neboli vedúci oddelení, pretože sa dohodli s bývalým vedením, že skončia tesne pred naším nástupom. Namiesto slušného odovzdania agendy odišli z úradu aj s niekoľkotisícovými odmenami. A to podotýkam, že nešlo o pracovníkov vedenia mesta. My sme na úrad neprišli robiť čistky, ako mnohí očakávali. Prioritou pre nás je zabezpečiť plynulý chod úradu. Doteraz ani jeden zamestnanec nedostal výpoveď. Každý má možnosť odprezentovať sa kvalitou svojej práce.


Prečo ste sa rozhodli zriadiť päťčlenné komisie mestského zastupiteľstva?

Chceli sme predísť problémom z minulosti, keď tieto komisie boli neraz neuznášaniaschopné, a to hlavne z titulu veľkého počtu ich členov. Až štyri komisie boli v minulosti 12-členné, ďalšie dve 10-členné. Často nemohli poriadne rokovať, lebo neprišiel dostatočný počet členov na zasadnutie. Aby sme sa vyhli tejto skutočnosti, navrhli sme vytvoriť komisie len s piatimi riadnymi členmi s hlasovacím právom. Tých budú, samozejme, dopĺňať aj odborníci ako poradný zbor každej komisie. Týmto krokom sme zároveň do budúcna pre mesto výrazne usporili finančné prostriedky.


Verejnosti ste umožnili nominovať odborníkov do komisií. Kedy ste sa rozhodli pre takýto krok?

Ešte pred voľbami sme otvorene hovorili, že Mikuláš patrí ľuďom. Ak sa tu má ľuďom dobre žiť, musíme občanov čo najviac zapojiť do vecí verejných. Som rád, že už od prvých dní dôsledne realizujeme naše sľuby. Nepamätám si, kedy sa niečo podobné v takom rozsahu urobilo pre občanov. Oznámenie o možnosti nominovať odborníkov sme zverejnili v mesačníku Mikuláš, takže sa dostalo do všetkých domácností v meste.

O záujme občanov svedčí fakt, že sme dostali desiatky nominácií. Samozrejme, že s otvorením radnice občanom chceme pokračovať aj naďalej ďalšími krokmi. Nakoniec, jasne to vyplýva aj z môjho volebného programu.


Jedno z prvých rozhodnutí nového vedenia bol návrat k pôvodnému dizajn manuálu. Prečo?

Bolo veľkou chybou, že uplynulé 4 roky sa táto jedinečná obchodná značka – vizuálna identita – držala v „šuflíku“ a nepoužívala. Som rád, že sa reálne vraciame k myšlienke Liptovský Mikuláš – mesto pre všetkých, reprezentovanej tzv. balíčkom. Obdobne strategicky sa identifikujú mnohé iné mestá na Slovensku i v zahraničí. Myslím si, že tento dizajn manuál výstižne definuje naše moderné, historicky a kultúrne bohaté mesto.

Práve pestrofarebný mikulášsky balíček je symbolom našej štedrosti a pohostinnosti. Mesto má zaregistrovanú aj ochrannú známku na tento dizajn manuál. Balíček – darček symbolizuje nielen štedrosť a pohostinnosť, ale spája všetky farebné atribúty. Tmavomodrá farba symbolizuje hory – Západné Tatry. Svetlomodrá predstavuje vodu – Liptovskú Maru. Zelená farba je prírodou okolo celého mesta a zlatá predstavuje štedrého Mikuláša, patróna mesta – mesta pre všetkých.


Určite ste sa stretli už aj s prvými problémami.

Bohužiaľ, problémy na nás doslova počkali. Dom služieb sa vedeniu nepodarilo odpredať, peniaze zaň neprišli a po troch rokoch sme sa dopracovali k jedinému – rapídnemu zníženiu jeho hodnoty. Veľká časť nájomcov z neho už odišla, a aj výnosy rapídne klesli. Veľmi radi by sme pokračovali v budovaní cyklochodníkov, no informácia o vysporiadaní pozemkov a ich slabej celkovej príprave ma doslova zamrazila.

Musíme sa veľmi rýchlo popasovať s prebiehajúcimi súdnymi spormi. Určite však nebudeme objednávať na zastupovanie mesta právnické kancelárie z Viedne, ako tomu bolo v minulosti. A malá perlička na záver. V skladoch po 15. decembri nezostali žiadne reprezentatívne knihy o našom meste, aj keď ich v minulosti malo mesto objednaných dostatok.

Neviem, či napríklad pri návšteve veľvyslanca mu mám odovzdať brožúru architektonických návrhov, kde by našiel aj robotov z Hviezdnych vojen ako estetický doplnok mestskej zelene v Mikuláši. Zrejme nie. Čaká nás veľa práce.