VÝSLEDKY
MAPA PRAVDY

Počas môjho prvého funkčného obdobia sa nám podarilo zrealizovať veľa dobrých vecí, o ktorých sa nie vždy objektívne informuje. Preto sme vytvorili osobitnú www stránku, ktorá o tom informuje. Budem rád, keď si ju pozriete:

www.mapapravdy.sk
ĽUĎOM MIKULÁŠA

Zároveň si vám dovoľujem dať do pozornosti vynovenú stránku Občianskeho združenia Ľuďom Mikuláša, ktorá tiež informuje o aktuálnom dianí v našom meste:

www.ludommikulasa.sk
INVESTIČNÉ AKCIE - MLIEKAREŇ

Počas pôsobenia v Lipt. mliekarňach sa nám podarilo posunúť podnik výrazne dopredu, naše výsledky sme vtedy zhrnuli do tejto prezentácie.