Volebný program Podbreziny, Vitálišovce

Podbreziny

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry v mestských častiach.

2. Ďalšie kvalitne obnovené vnútrobloky
Zrevitalizujeme vnútrobloky vrátane detských ihrísk, zón oddychu a športovísk.

3. Moderne vybavené školy
Skvalitníme materiálno-technického zabezpečenia Základnej školy Janka Kráľa a Materskej školy Agátik.

4. Bicyklom do mesta bez zastavenia
Popod frekventovanú cestu I/18 vybudujeme pri Smrečianke bezpečný podjazd pre cyklistov smerujúcich z Podbrezín a späť, obnovíme tiež asfalt na pôvodnom cyklochodníku.

5. Živá pešia zóna
Zrealizujeme stály priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia a zavedieme Deň Podbrezín a Vitálišoviec.

6. WIFI pre každého
Na podbrezinskej pešej zóne zriadime verejné WIFI internetové pripojenie.

7. Profi Futbal a dostupné lyžovanie späť na Podbrezinách
Zabezpečíme dobudovanie infraštruktúry štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš a podporíme sprevádzkovanie lyžiarskeho vleku na Podbrezinách.

8. Nové výbehy pre psy
Vytvoríme priestor pre voľný pohyb psov.

9. Bezpečnosť je základ
Rozšírime kamerový systém mestskej polície s cieľom zvyšovania bezpečnosti a ochrany majetku a zdravia obyvateľov.

Vitálišovce

1. Dôstojné miesto posledného odpočinku
Komplexne zrevitalizujeme cintorín vo Vitálišovciach.

2. Cyklopeší chodník až do Smrečian
Vybudujeme bezpečný chodník pre cyklistov aj peších od Podbrezín cez Vitálišovce až do Smrečian.

3. Stop povodniam
Urobíme opatrenia proti záplavám z okolitých polí a zrealizujeme projekt na odvodnenie lokality.

Poslanci pre mestské časti Podbreziny, Vitálišovce

Vizualizácie