Školstvo

Väčšie kapacity materských škôl

Ďalej budeme prispôsobovať kapacity škôlok nárastu počtu obyvateľov.

Ďalšia vlna modernizácie základných škôl

Školy, ktoré ešte neprešli komplexnou obnovou, zrekonštruujeme. Budeme investovať aj do nového vybavenia škôl.

Modernejšia základná umelecká škola

Zrekonštruujeme priestory ZUŠ a zlepšíme aj jej vybavenie.