Prečo kandidujem?

Som silný lokálpatriot a v Liptovskom Mikuláši je vlastne všetko, čo mám. Moja drahá manželka, naši dvaja synovia aj vnúčik Gabko. Sú tu mozole môjho otca, ktorý tu za sebou zanechal veľkú stopu nie len v budovaní, ale aj v srdciach mnohých ľudí. A rovnako najmä v tomto meste na každom kroku nachádzam stopy po mojich celoživotných snahách, z ktorých sa mi viaceré podarilo pretaviť do úspešného konca, a to aj vďaka ľuďom okolo mňa.

A tieto úspešné projekty je za nami naozaj vidno. Veď si len spomeňme, ako vyzeral starý zimný štadión, na výstavbe ktorého sa podieľal aj môj otec, ktorý je stále pre mňa veľkou inšpiráciou. Som rád, že aj mne sa podarilo prispieť k ďalšej existencií tohto športového stánku. Výsledky celého môjho tímu sú zjavné taktiež popri Váhu. Tu je dnes už pre nás samozrejmosťou zobrať si bicykel a prejsť na ňom niekoľkokilometrový úsek od Okoličného až po Liptovskú Ondrašovú. Alebo keď sa prejdete po centre mesta a pospomínate, aké bolo pred našim nástupom do samosprávy Námestie mieru ešte so starou ošarpanou budovou Domu služieb. V mestských častiach vyrástli ihriská, zrekonštruovali sme mnohé školy a pridali sme k nim aj dažďové záhrady. Úspech má aj reforma mestskej autobusovej dopravy, ktorá skvalitnila cestovanie autobusmi a náš dopravný partner ju dáva za vzor aj iným samosprávam. Krok po kroku sme mravenčou prácou skladali mozaiku celého mesta takého, aké je dnes. A pripravených máme množstvo ďalších projektov.

Ja sám som stále nevyčerpal všetky svoje konkrétne predstavy o rozvoji mesta a našich mestských častí a viem, že sa toho dá ešte veľa vylepšiť. Som pripravený viesť naše mesto ďalej, ale na to potrebujem opäť priazeň vás, Mikulášanov.

Túto podporu nepotrebujem len ja sám. Mesto je možné rozvíjať len v prípade súhlasu väčšiny v mestskom parlamente, a preto mám nádej, že podporíte aj ľudí, ktorí stoja tu, okolo mňa. Zostavili sme silný a súdržný tím kandidátov na mestských poslancov, ktorí sa vedia postaviť za dobrú vec, všímajú si svoje okolie a s ktorými chceme skvalitňovať život v Liptovskom Mikuláši. Sú to osobnosti z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, architektúry a urbanizmu, ale aj kultúry, podnikania či športu. Takúto širokú škálu odbornosti považujem za veľkú výhodu, pretože dokážeme byť bližšie k porozumeniu potrieb obyvateľov. S týmito ľuďmi a mojím volebným programom na ďalšie štyri roky vám ponúkame možnosť všestranného rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.

Z programu spomeniem aspoň niekoľko kľúčových bodov:
– reštart masívnej strategickej obnovy ciest a chodníkov v celom meste,
– podpora ľahkého priemyslu a nových technológií,
– dostupné bývanie pre mladé rodiny a rozvoj služieb pre seniorov,
– rozšírenie našich športovísk vrátane plavárne,
– výrazné navýšenie prostriedkov do údržby a rozvoja verejných priestranstiev vrátane vnútroblokov.
A je toho ešte viac.

Už dlho sa držím hesla Kto chce, hľadá spôsoby, kto nie, hľadá dôvody a ja som spoločne s ľuďmi okolo mňa tie spôsoby na posúvanie nášho mesta dopredu doposiaľ vždy našiel, a to za každých okolností. Za touto filozofiou budem stáť aj naďalej a v prípade Vašej dôvery budeme naše mesto rozvíjať v zmysle nášho hesla:

ľudsky
rozumne
ďalej ako silný tím.

Ján Blcháč
Váš primátor