Vážim si vašu podporu

Michal Barbier

Majster sveta vo fitness a líder Limitless academy

Som rád, že žijem v meste bohatom na pohyb a vyslovujem vďaku aktuálnemu vedeniu mesta Liptovský Mikuláš za podporu športu asi každého druhu. Sám ako profesionálny športovec, ale aj ako vedúci nášho športového klubu mám len dobré skúsenosti so spoluprácou s mestom a viem, že nie som jediný. Všeobecnému zdraviu veľmi pomáhajú aj vznikajúce workoutové zóny, infraštruktúra pre cyklistov ako aj budovanie Hája aj ako miesta pre aktívny oddych.

Zdravé telo má vplyv aj na naše rozmýšľanie a toho pozitívneho myslenia v dnešnej dobre potrebujeme viac ako soľ. Tak nech je Mikuláš v ďalšom období ešte pozitívnejší

Mgr. Marika Kubíková

Riaditeľka územného spolku Slovenský Červený kríž Liptovský Mikuláš

Našim primárnym poslaním je pomoc ľuďom v núdzi čo zabezpečujeme prostredníctvom registrovaných sociálnych služieb. Aby takáto pomoc bol komplexná, potrebujeme spolupracovať aj so samosprávami a teda aj s mestom Liptovský Mikuláš. Túto spoluprácu v aktuálnom období hodnotím veľmi pozitívne. Mesto nás podporuje nielen finančne, ale pre nás je nezanedbateľná aj morálna podpora a to, že cítime, že tu máme pevné postavenie a veríme v spoluprácu aj v budúcom období.

Mgr. Miroslav Maňásek, MBA

Člen správní rady Savencia Fromage & Dairy CZ/Sk (majiteľ závodu Liptovská Mliekareň).

Jan Blcháč můj bývalý kolega a dlouholetý přítel, tak jak jsem ho za dvě desetiletí poznal, byl vždy nesmírně citlivý na sociální témata a vždy se živé zajímal o život obyčejných lidí. Je velká škoda, že politický pat, na radnici, který provázel jeho poslední volební období, zabránil tomu, aby se jeho plány zaměřené na rozvoj města LM mohli ve své úplnosti realizovat.

Osobně jsem přesvědčen, že je to škoda pro občany LM i město samotné. Synergie které plynou z funkce primátora a poslance NR, byly v tomto případě ne zcela využité. Věřím, že se to již nebude opakovat v novém volebním období, Janko dostane silný mandát a bude moci plně realizovat své plány pro občany a vaše nádherné město Liptovský Mikuláš, kde mám tolik přátel a které jsem si se svou rodinou zamiloval.

Ing. Milan Mikušiak

Predseda predstavenstva MFK Tatran Liptovský Mikuláš, a.s.

Ako podnikateľ a vrcholový futbalový funkcionár sa pohybujem po celom Slovensku a vyslovujem uznanie práci pána primátora Jána Blcháča za to, čo sa robí v našom meste a to aj napriek takmer 3-ročnému rozpočtovému provizóriu v tomto volebnom období.

Zvlášť musím oceniť rozvojový prístup k športu, ktorý sám podporujem. Hokejový a aj futbalový štadión sú dnes vďaka jeho aktívnemu prístupu dôstojnými športovými stánkami a spoločne máme dobre našliapnuté k tomu, aby sme dobudovali futbalový štadión pre potreby účinkovania nášho mužstva vo Fortuna lige a tým splnili aj zvyšné kritériá pre návrat profesionálneho futbalu do nášho mesta.

Mám nádej, že po týchto voľbách sa zmení aj stav v mestskom zastupiteľstve a to tak, aby sa jednotlivé zámery a činnosti neblokovali, nepodmieňovali inými bočnými záležitosťami, ale schvaľovali sa v prospech obyvateľov a záujmových organizácií mesta.