Vážim si vašu podporu

Michal Barbier

Majster sveta vo fitness a líder Limitless academy

Som rád, že žijem v meste bohatom na pohyb a vyslovujem vďaku aktuálnemu vedeniu mesta Liptovský Mikuláš za podporu športu asi každého druhu. Sám ako profesionálny športovec, ale aj ako vedúci nášho športového klubu mám len dobré skúsenosti so spoluprácou s mestom a viem, že nie som jediný. Všeobecnému zdraviu veľmi pomáhajú aj vznikajúce workoutové zóny, infraštruktúra pre cyklistov ako aj budovanie Hája aj ako miesta pre aktívny oddych.

Zdravé telo má vplyv aj na naše rozmýšľanie a toho pozitívneho myslenia v dnešnej dobre potrebujeme viac ako soľ. Tak nech je Mikuláš v ďalšom období ešte pozitívnejší

Mgr. Marika Kubíková

Riaditeľka územného spolku Slovenský Červený kríž Liptovský Mikuláš

Našim primárnym poslaním je pomoc ľuďom v núdzi čo zabezpečujeme prostredníctvom registrovaných sociálnych služieb. Aby takáto pomoc bol komplexná, potrebujeme spolupracovať aj so samosprávami a teda aj s mestom Liptovský Mikuláš. Túto spoluprácu v aktuálnom období hodnotím veľmi pozitívne. Mesto nás podporuje nielen finančne, ale pre nás je nezanedbateľná aj morálna podpora a to, že cítime, že tu máme pevné postavenie a veríme v spoluprácu aj v budúcom období.

Mgr. Miroslav Maňásek, MBA

Člen správní rady Savencia Fromage & Dairy CZ/Sk (majiteľ závodu Liptovská Mliekareň).

Jan Blcháč můj bývalý kolega a dlouholetý přítel, tak jak jsem ho za dvě desetiletí poznal, byl vždy nesmírně citlivý na sociální témata a vždy se živé zajímal o život obyčejných lidí. Je velká škoda, že politický pat, na radnici, který provázel jeho poslední volební období, zabránil tomu, aby se jeho plány zaměřené na rozvoj města LM mohli ve své úplnosti realizovat.

Osobně jsem přesvědčen, že je to škoda pro občany LM i město samotné. Synergie které plynou z funkce primátora a poslance NR, byly v tomto případě ne zcela využité. Věřím, že se to již nebude opakovat v novém volebním období, Janko dostane silný mandát a bude moci plně realizovat své plány pro občany a vaše nádherné město Liptovský Mikuláš, kde mám tolik přátel a které jsem si se svou rodinou zamiloval.

Ing. Milan Mikušiak

Predseda predstavenstva MFK Tatran Liptovský Mikuláš, a.s.

Ako podnikateľ a vrcholový futbalový funkcionár sa pohybujem po celom Slovensku a vyslovujem uznanie práci pána primátora Jána Blcháča za to, čo sa robí v našom meste a to aj napriek takmer 3-ročnému rozpočtovému provizóriu v tomto volebnom období.

Zvlášť musím oceniť rozvojový prístup k športu, ktorý sám podporujem. Hokejový a aj futbalový štadión sú dnes vďaka jeho aktívnemu prístupu dôstojnými športovými stánkami a spoločne máme dobre našliapnuté k tomu, aby sme dobudovali futbalový štadión pre potreby účinkovania nášho mužstva vo Fortuna lige a tým splnili aj zvyšné kritériá pre návrat profesionálneho futbalu do nášho mesta.

Mám nádej, že po týchto voľbách sa zmení aj stav v mestskom zastupiteľstve a to tak, aby sa jednotlivé zámery a činnosti neblokovali, nepodmieňovali inými bočnými záležitosťami, ale schvaľovali sa v prospech obyvateľov a záujmových organizácií mesta.

Dobrý deň, priatelia,

moje meno je Ján Blcháč a som primátor mesta Liptovský Mikuláš, poslanec Národnej Rady a súčasť pôvodnej "Pelleho jedenástky".
Na kandidátke strany HLAS - Sociálna demokracia mám číslo 15 a verím, že mi dáte svoj hlas, aby ho bolo počuť z každého kúta nášho krásneho Slovenska.

Ďakujem vám.


MOJE PRIORITY

Silné mestá a obce

V parlamente som vždy presadzoval a budem, sme to prejavili pri pandémii,
pri prílevu utečencov z Ukrajiny a aj pri energetickej kríze a zdražovaní.
Doterajšia vláda mala obce a mestá len za sluhov.
Musíme počúvať ľudí tam, kde žijú, a zabezpečiť, aby tam mohli žiť ďalej, dôstojne, bezpečne a spravodlivo.

Potravinová bezpečnosť

V rodine máme tradíciu výroby potravín. Ja sám mám v tejto oblasti vzdelanie aj bohaté
skúsenosti z čias, keď som ešte viedol Liptovské mliekárne. Preto viem, že Slovensko
má úžasný potenciál vo výrobe potravín a pre dosiahnutie vysokej miery potravinovej
bezpečnosti tu potrebujeme silný štát. Znížime DPH na základné potraviny na 5 %. Stanovíme cenové stropy
pre marže obchodných reťazcov, ktoré na Slovensku dosahujú násobné zisky oproti iným krajinám v EÚ.


Energetick
á bezpečnosť

Pre mnoho slovenských domácností tvoria náklady na energie jednu z najväčších položiek.
Silný štát sa musí postarať o svojich občanov práve v týchto základných oblastiach.
Strana HLAS pripravila rámec svojho programu aj takzvané "Energetické desatoro".
Hneď prvý bod je cieľ získať väčšinovú kontrolu štátu v strategických energetických spoločnostiach.
V ďalších krokoch samozrejme budeme musieť rozvíjať obnoviteľné zdroje energie, pripájanie nových výrobných zdrojov,
rozvoj vodíkových technológií a elektromobility a ďalšie riešenia s dlhodobým výhľadom.


Vol
ám sa Ján Blcháč, na kandidátke HLAS-u mám číslo 15.
Verím, že mi dáte svoj hlas, aby ho bolo počuť z každého kúta nášho krásneho Slovenska. Ďakujem vám.

 

Objednávateľ: HLAS - sociálna demokracia, Lazaretská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 53258070
Dodávateľ: Creo advertising, s. r. o., Žižkova 7801/15 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO 51280299

Úspech 👍

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Ján Blcháč will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.