Volebný program Demänová, Bodice

Demänová, Bodice

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry aj v našich častiach – najmä Pod Sitieňom, Trávniky a chodník pred štyrmi bytovkami pri Demänovskej ceste, chodník od kruhového objaztu popri ceste II/584 po kultúrny dom a rekonštrukciu ulice Dlhá a ulíc Bodická – II. etapa a Ku družstvu.

2. Cyklochodník z mesta do Demänovej a ešte ďalej
Vysporiadame pozemky a pripravíme projektovú dokumentáciu pre cyklistický alebo cyklopeší chodník z Demänovej do mesta a tiež v smere do Demänovskej doliny.

3. Park na úrovni
Obnovíme spevnené plochy, mobiliár a osvetlenie v parku v Demänovej.

4. Prepojenie Bodíc a Demänovej
Zrealizujme bezpečné prepojenie oboch mestských častí vrátane osvetlenia od požiarnej zbrojnice cez Vlčie jamy.

5. Oddychová zóna Mlynisko
Vybudujeme oddychovú zónu pre obe mestské časti na Mlynisku a zrekonštruujeme napojenia protipožiarneho potoka.

6. Škola ako základ komunity
Podporíme riešenia, ktoré v Demänovej zachovajú školu ako základ pre komunitný život.

7. Živá Demänová, živé Bodice
Podporíme tradičné a vytvoríme nové kultúrne podujatia v Demänovej aj Bodiciach.

8. Dôstojný cintorín
Zrevitalizujeme vstup, opravíme oplotenie a chodník a tiež odborne ošetríme zeleň na mieste posledného odpočinku.

9. Značenie na úrovni
Vybudujeme nový moderný systém návestného značenia Demänovej aj Bodiciach.

10. Údržba ako štandard
Zavedieme pravidelnejšie kosenie a údržbu verejných priestranstiev.

Poslanci pre mestskú časť Demänová, Bodice

Vizualizácie