Prečo kandidujem?

Som silný  lokálpatriot a v Liptovskom Mikuláši je všetko, na čom mi záleží. Mám tu moju drahú manželku, našich dvoch synov, vnúčika Gabka. Sú tu mozole môjho otca, ktorý  tu za sebou zanechal veľký odkaz nie len v budovaní, ale aj v srdciach mnohých ľudí. A rovnako najmä v tomto meste na každom kroku nachádzam stopy po mojich celoživotných snahách, z ktorých sa mi viaceré podarilo pretaviť do úspešného konca, a to aj vďaka ľuďom okolo mňa. Preto som sa rozhodol opäť kandidovať na funkciu primátora Liptovského Mikuláša.

Je za nami vidno množstvo úspešných projektov. Veď si len spomeňme, ako vyzeral starý zimný štadión, na výstavbe ktorého sa podieľal ešte môj otec a ja som rád, že aj mne sa podarilo prispieť k jeho významnej rekonštrukcii. Výsledky celého môjho tímu sú zjavné taktiež popri Váhu, na bicykli môžeme prejsť niekoľkokilometrový úsek od Okoličného až po Liptovskú Ondrašovú. Po našom nástupe do samosprávy sa zmenilo aj Námestie mieru, kde predtým dominovala ošarpaná budova Domu služieb. Úspech má tiež reforma mestskej autobusovej dopravy, ktorá skvalitnila cestovanie autobusmi a náš dopravný partner ju dáva za vzor aj iným samosprávam. Krok po kroku sme mravenčou prácou skladali mozaiku celého mesta takého, aké je dnes. A pripravených máme množstvo ďalších projektov.

Ja sám som stále nevyčerpal všetky svoje konkrétne predstavy o rozvoji Liptovského Mikuláša a viem, že sa toho dá ešte veľa vylepšiť. Som pripravený viesť naše mesto ďalej, a na to potrebujem opäť priazeň vás, Mikulášanov. Túto podporu nepotrebujem len ja sám. Rozvoj je možný  iba v prípade súhlasu väčšiny v mestskom parlamente, a preto mám nádej, že podporíte aj ľudí v mojom silnom a súdržnom tíme kandidátov na poslancov. Vedia sa postaviť za dobrú vec a majú konkrétne nápady na skvalitňovanie života vo svojich mestských častiach. Sú to osobnosti z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, architektúry a urbanizmu, ale aj kultúry, podnikania či športu.

Takúto širokú škálu odbornosti považujem za veľkú výhodu, pretože dokážeme byť bližšie k porozumeniu potrieb obyvateľov. S týmito ľuďmi a mojím volebným programom na ďalšie štyri roky vám ponúkame možnosť všestranného rozvoja mesta Liptovský Mikuláš. Už dlho sa držím hesla Kto chce, hľadá spôsoby, kto nie, hľadá dôvody a ja som spoločne s ľuďmi okolo mňa tie spôsoby na posúvanie nášho mesta dopredu doposiaľ vždy našiel, a to za každých okolností. Za touto filozofiou budem stáť aj naďalej a v prípade vašej dôvery budeme naše mesto rozvíjať v zmysle nášho hesla: ľudsky, rozumne, ďalej ako silný tím.

Naše mesto si zaslúži odbornosť a skúsenosť

Váš primátor

Životopis

Narodenie

15.03.1959 – Liptovský Mikuláš

Vysokoškolské vzdelanie

1987 – ukončenie doktorandského štúdia – PhD. – Prevádzkovo-ekonomická fakulta VŠP Nitra

Pracovné skúsenosti

1992-1993 – Ministerstvo zahraničných vecí, Zastupiteľský úrad Bonn, Nemecko, atašé a veľvyslanecký tajomník

1993 – 2004 –  Liptovská mliekareň, a. s., generálny riaditeľ

2000 – 2005 – Slovenský mliekarenský zväz,  predseda predstavenstva

2006 – Poľnonákup Tatry, a. s., generálny riaditeľ

2006 – 2010 – mesto Liptovský Mikuláš – primátor mesta

2011 – 2014 – konateľ vlastnej obchodnej spoločnosti

2014- suč. – mesto Liptovský Mikuláš – primátor mesta

Verejné funkcie

2020 – súč. – člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet