Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zásady súborov Cookies

Marketing – oprávnený záujem

Účtovné doklady

Súhlas dotknutej osoby – zamestnanec

Evidencia obchodných partnerov

Právna agenda

Súhlas dotknutej osoby – marketing

Správa registratúry

Propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb)