Stretnutia

Preberme nápady a spoločné ciele osobne

Aktuálne stretnutia

Kaviareň Lýdia /  Kalendár  7.10.2022 – 17:30 Miesto Iľanovo

Tatran (športbar na poschodí) / Kalendár  11.10.2022 – 17:30 Miesto Podbreziny

Bútľavá Vŕba reštaurácia /  Kalendár  12.10.2022 – 17:30 Miesto Vrbica – Nábrežie

Kultúrny dom /  Kalendár  13.10.2022 – 17:30 Miesto Palúdzka

Kultúrny dom /  Kalendár  14.10.2022 – 17:30 Miesto Ploštín

Šarkaniáda /  Kalendár  16.10.2022 – 14:00 Miesto na Háji

Kultúrny dom /  Kalendár  17.10.2022 – 17:30 Miesto Benice

Kultúrny dom /  Kalendár  18.10.2022 – 17:30 Miesto Demänová

Kultúrny dom /  Kalendár  19.10.2022 – 17:30 Miesto Bodice

Klub seniorov /  Kalendár  20.10.2022 – 17:30 Miesto Okoličné

Kultúrny dom /  Kalendár  24.10.2022 – 17:30 Miesto Liptovská Ondrašová

Industry Pub /  Kalendár  25.10.2022 – 17:30 Miesto Staré Mesto