Výsledky

Čo sa nám spoločne podarilo?

Fungovanie samosprávy sme aj v tomto štvorročnom období nastavovali efektívne. Podarilo sa nám veľa skvelých projektov. Vytvárali sme podmienky pre investorov, ktorí do nášho mesta priniesli nové pracovné možnosti a rozvoj infraštruktúry.

6 mil. eur

z dotácií a eurofondov

3.5 kilometra

nových cyklotrás

350 tisíc eur

ročne na šport pre deti

70 projektov

z externých zdrojov

19 dažďových

záhrad pri školách

8 špecializovaných

učební a laboratórií

1.5 tisíc

nových stromov a kríkov

45 tisíc

nových sadeníc kvetov

158 odstránených

čiernych skládok

profesionálne

podmienky pre hokej, futbal, atletiku a ďalšie športy

6 mil. eur

z dotácií a eurofondov

3.5 kilometra

nových cyklotrás

350 tisíc eur

ročne na šport pre deti

70 projektov

z externých zdrojov

19 dažďových

záhrad pri školách

8 špecializovaných

učební a laboratórií

1.5 tisíc

nových stromov a kríkov

45 tisíc

nových sadeníc kvetov

158 odstránených

čiernych skládok

profesionálne

podmienky pre hokej, futbal, atletiku a ďalšie športy

Šetríme vaše peňaženky

V Liptovskom Mikuláši máme najnižšiu cenu tepla na Liptove. Dlhodobo sa snažíme strategicky spolupracovať aj s teplárenskou spoločnosťou, tak aby to mikulášania reálne pocítili.

Výborná finančná kondícia

Zadlženosť mestskej kasy sa nám spolu s tímom ekonómov podarilo za posledných osem rokov znížiť o takmer 60 percent. Zároveň sa od roku 2015 zvýšila hodnota mestského majetku o 7,8 milióna eur na celkových 97 miliónov eur.

Masívna podpora cyklodopravy

Veľká časť Mikulášanov využíva nové úseky cyklochodníka popri Váhu a tiež vnútromestskú cyklotrasu. Dokopy sme za posledné štvorročné obdobie vybudovali približne štyri kilometre cyklistických komunikácií, v tomto smere sme jedno z najlepších miest na Slovensku.

Pohodlné cestovanie autobusom

Cestovanie v našom meste sme skvalitnili veľkou reformou mestskej autobusovej dopravy. Zaviedli sme novú linku na Kamenné pole aj taktovú dopravu medzi mestom a Podbrezinami, posilnili sme spoje do mestských častí a skrátili sme čakanie na prípoje. Napriek skvalitňovaniu služieb sa ceny lístkov už roky nezvýšili, patria medzi najnižšie v okolí.

Krajší a dôstojnejší Háj-Nicovô

Nedávno prešiel vojnový cintorín na Háji veľkou rekonštrukciou. Po obnove nadobudol charakter parkovej úpravy, pohľad na cintorín je natrvalo hodný dôstojného miesta odpočinku hrdinov. Vrchovina však neslúži len ako pietne miesto, ľudia tam radi trávia svoj voľný čas. Na Háji sme preto vybudovali náučný chodník a podporujeme vytvorenie trate pre zjazdové bicykle. Kultúrne podujatia nadobudnú jedinečnú atmosféru vďaka novému amfiteátru s výhľadom na celé mesto a jeho okolie.

Viac úspešných projektov