Môj Tím

„S týmito ľuďmi a mojím volebným programom na ďalšie štyri roky vám ponúkame možnosť
všestranného rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.“ „

Staré Mesto

Ján Blcháč

Dlhoročný primátor, poslanec Národnej rady SR a poslanec Žilinského kraja bojuje za zlepšovanie životných podmienok Mikulášanov desiatky rokov. Liptovský Mikuláš má vďaka jeho manažovaniu rozsah služieb a obchodov na úrovni krajského mesta, patrí medzi zelené mestá a v oblasti služby obyvateľstvu medzi moderné samosprávy. Na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva kandiduje za Staré Mesto, aby mohol pokračovať v započatej obnove námestí a v budovaní infraštruktúry, v oživovaní centra a na záchrane Župného domu. Pamätá aj na prinavrátenie súsošia Tri grácie na Námestie mieru v podobe modernej fontány a Pod Stráňami pripravuje projekt na vytvorenie štartovacích bytov pre mladé rodiny.

Boris Palovič

Ako profesionálny vrcholový športovec a tréner precestoval veľa krajín, kde mal možnosť vidieť podmienky pre zdravý životný štýl, aké majú ľudia v zahraničí. Kandiduje, aby mohol svoje zahraničné poznatky z tejto oblasti preniesť cez rozhodnutia zastupiteľstva do života Mikulášanov, pretože chce k aktivitám pre podporu zdravia aj udržateľnej budúcnosti mesta motivovať čo najviac ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Je otcom dvoch detí, má preto osobný záujem na tom, aby mikulášska mládež vyrastala v dobrom životnom prostredí, ktoré chce zabezpečiť práve ako aktívny poslanec. Podporí všetky vzdelávacie projekty, ktoré zvýšia kvalitu života Mikulášanov.

Oldřich Drahovzal

Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorý odrodil 9000 detí a za dlhoročný prínos v oblasti zdravotníctva získal aj ocenenie. V mikulášskej nemocnici pracuje 45 rokov a budúcnosť mesta vidí práve v generáciách, ktorým pomáha na svet – v podpore detí a mládeže. Postaví sa preto za potrebné dobudovanie rozšírenia detských jaslí v Starom Meste, ako lekár bude aj naďalej stáť za zachovaním Liptovskej nemocnice s poliklinikou so všetkými doterajšími službami a ako niekdajší poslanec mestského

Viliam Dolinský

Ambiciózny mladík si zo svojej činnosti v policajnom zbore vzal za svoje riešiť skutočné problémy ľudí praktickým spôsobom. Jeho osobnou prioritou je dostať pod jednu strechu do centra mesta všetky služby štátu pre obyvateľstvo. V takomto centre by si ľudia bez pendlovania medzi úradmi vybavili všetky potrebné doklady a potvrdenia. Ako bezpečnostný expert pôsobil v zahraničných jednotkách pri ochrane európskych hraníc a nášmu mestu ponúka svoje skúsenosti z oblasti bezpečnosti, podieľať sa chce aj na budovaní súdržnosti v meste a skvalitňovaní životných podmienok pre Mikulášanov v časoch, ktoré nás čakajú vzhľadom na rast cien energií a geopolitickú situáciu.

Vrbica – Nábrežie

Marta Voštináková

Všeobecná lekárka z Nábrežia a poslankyňa mestského zastupiteľstva je činná v sociálnej oblasti, za aktívne občianstvo získala aj ocenenie Žilinského samosprávneho kraja. Veľkým prínosom pre mikulášsku spoločnosť je jej pôsobenie v predsedníctve Územného spolku Slovenského Červeného kríža či v mestskej sociálnej a bytovej komisii. Je jej blízka starostlivosť o všetky sociálne skupiny a ako dlhoročná poslankyňa mestského zastupiteľstva vnáša ľudskosť aj do poslaneckých lavíc. Praktické
riešenia pre dobré spolunažívanie je pripravená prinášať aj naďalej obyvateľom Vrbice-Nábrežia i celému mestu.

Miroslav Neset

Dlhoročne pomáha ľuďom v núdzi nielen ako záchranár rýchlej zdravotnej pomoci, ale popri náročnej práci zastáva ich potreby aj ako mestský poslanec už niekoľko funkčných období. Na Nábreží žije takmer 50 rokov, a tak prostredie mestskej časti dokonale pozná. Je mu blízka nielen oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí, ale aktívny je aj v tematike školstva a vzdelávania, preto sa zasadí za rekonštrukciu Základnej školy Aurela Stodolu a kvalitnejšie vybavenie mikulášskeho Centra voľného času. Ako poslanec chce pokračovať v podpore regenerácie Nábrežia – Vrbice, podporí skvalitnenie dopravnej infraštruktúry aj výstavbu parkovacích miest.

Martin Lichardus

Autorizovaný architekt a špecialista na územné plánovanie sa počas dlhoročnej praxe stretol s rôznymi typmi rozvojových projektov, vďaka ktorým sa zveľadili aj väčšie mestá ako Bratislava, Košice či Žilina. Svoje skúsenosti v oblasti urbanizmu a rozvoja infraštruktúry chce zúročiť práve v rodnom meste. Má všetky predpoklady na to, aby pod jeho kuratelou vznikol taký územný plán Liptovského Mikuláša, ktorý umožní rozvoj, a zároveň neobmedzí život už zabývaným. Má ambície odborne prispievať k revitalizácii všetkých mikulášskych častí a vytvárať priestor pre lepšiu kvalitu života Mikulášanov.

Peter Vrlík

Kultúrno-osvetový pracovník je verejnosťou vnímaný ako spisovateľ, publicista a autor divadelných hier. Na Nábreží žije už 50 rokov a jeho hlavný cieľ je pozdvihnúť kultúrny a spoločenský život v Liptovskom Mikuláši. V oblasti osvety pracuje od svojich 18. rokov, drží sa zásady, že každé slovo by sa malo pretaviť v skutok. Chce prispieť k šíreniu dobrého mena nášho mesta prostredníctvom jeho pozitívnej propagácie, ako hrdý kultúrny pracovník bude bojovať za zachovanie tradícií pre ďalšie generácie. Urobiť to chce aj zavedením nového podujatia Deň Nábrežia na Námestí Ústavy SR, ktoré považuje za centrum sídliska a bude aj naďalej stáť za jeho ďalším rozvojom.

Marián Áč

Je jedným z hŕstky vojakov na Slovensku, ktorým sa podarilo dosiahnuť hodnosť generálporučíka a patrí medzi významné osobnosti Ozbrojených síl SR. Bol účastníkom mierových misií v Afrike a na Balkáne a ako profesionálny vojak videl síce celý svet, ale Liptovský Mikuláš by nikdy neopustil. Hovorí, že naše mesto mu dalo rodinu, vzdelanie aj prácu, a tak mu to chce službou v zastupiteľstve oplatiť. Doma je v oblasti bezpečnosti a v krízovom manažmente, ale aj v tematike školstva a vzdelávania.
Má sociálno-demokratické cítenie a záleží mu na zachovávaní historických tradícií. Ako náčelník Vojenskej kancelárie pracoval pre dvoch prezidentov a Liptovskému Mikulášu chce odovzdať viac ako 40-ročné skúsenosti zo štátnej služby.

Marcela Pavkovčeková

Strategická manažérka regionálneho rozvoja je trojnásobnou olympijskou reprezentantkou. Pracuje na zveľaďovaní celého liptovského regiónu, koordinuje obce a mestá a tomu nášmu mestu pomohla získať financie z eurofondov na niekoľko významných projektov, napríklad na výstavbu atletického štadióna, na zateplenie budovy mestského úradu či na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc. Je jej tiež blízka otázka podpory športu a infraštruktúry pre deti aj dospelých, zbehlá je aj v sociálnej oblasti ako koordinátorka bezpečnostného projektu pre samosprávu. Jej podporu si získal plánovaný projekt revitalizácie Vrbického cintorína.

Tomáš Medveď

Do rodného mesta je pripravený priniesť inovácie v oblasti dopravy a mobility, keďže má skúsenosti s budovaním mestskej infraštruktúry. Marketingový manažér v oblasti rozvoja miest si uvedomuje, že mesto tu má byť pre ľudí, nie ľudia pre mesto, preto je jeho cieľom načúvať a požiadavky Mikulášanov hájiť v zastupiteľstve. Jednou z jeho priorít je udržateľná budúcnosť Liptovského Mikuláša, preto mu nie sú vzdialené témy ako zadržiavanie vody v krajine, vhodná výsadba zelene, zelené strechy či obnoviteľné zdroje. Aj v modernom Mikuláši je podľa neho slušnosť tou najvyššou métou.

Podbreziny, Vitálišovce

Rudolf Urbanovič

Skúsený úradujúci viceprimátor nášho mesta celý svoj život pracuje v oblasti samosprávy, štátnej aj verejnej správy. Za poslanca mestského zastupiteľstva bol zvolený už v roku 1990, takže jeho skúsenosti z komunálnej politiky sú nenahraditeľné. Angažuje sa aj v krajskom zastupiteľstve, z tejto pozície sa mu podarilo prispieť k zachovaniu pobočky župnej knižnice na Podbrezinách. V roku 2016 ho vláda SR vymenovala za štátneho tajomníka ministerstva vnútra, vďaka tejto funkcii sa mu podarilo získať pre naše mesto fi nancie na rekonštrukcie aj vybavenie dobrovoľných aj profesionálnych záchranných a bezpečnostných zložiek. V meste prispel k zlepšeniu bezpečnosti vďaka rozširovaniu kamerového systému a doma je v oblasti krízového riadenia, čo bolo prínosom pre mesto v čase pandemickej situácie.

Peter Bonko

Na Podbrezinách sa narodil aj vyrástol. Ochotne prikladá ruku k dielu všade, kde ide o dobrú vec. Technicko – projektový manažér ponúka svoje schopnosti zlepšovať prostredie všetkým Podbrezinčanom a Vitališovčanom, tvrdí, že vždy je priestor na vylepšovanie. Podporí rekonštrukciu vnútroblokov vrátane športovísk a ako mladý človek zakladajúci si rodinu sa postaví aj za zlepšenie podmienok pre rodiny s deťmi na sídlisku. Patrí medzi kandidátov so zmyslom pre životné prostredie a prírodu, ako aktívny psíčkar zabojuje za vytvorenie bezpečných výbehov pre psy. V komunálnej sfére dokáže odborne prispieť aj v oblasti právnej administratívy. Podpora rekonštrukcie miestnych komunikácií a všetkých rozvojových projektov je aj u neho samozrejmosťou.

Ján Garaj

Prvý tréner olympijskej víťazky Petry Vlhovej zasvätil hľadaniu a výchove talentov veľkú časť svojho života. Z jeho iniciatívy vznikla lyžiarska zjazdovka na Podbrezinách, chcel by z poslaneckých radov prispieť k jej opätovnej revitalizácii, aby na nej mohli vyrastať a trénovať noví potencionálni olympijskí víťazi. Vojak vo výslužbe myslí aj na obnovu ďalších športovísk, prioritou je však podľa neho bezpečnosť v lokalite. Zasadí sa za vybudovanie bezpečného podjazdu popri Smrečianke popod cestu I/18 pre Mikulášanov, ktorí využívajú cyklochodník s napojením na Podbreziny a aktívne sa postaví aj k myšlienke vybudovania bezpečného chodníka pre cyklistov aj peších od Podbrezín cez Vitálišovce až do Smrečian.

Jakub Haluška

Profesijne sa venuje motorizmu, no jeho srdcovkou je regionálny rozvoj, ekológia a poľnohospodárstvo, ktoré študoval na univerzite v Nitre. Je hrdý Mikulášan a lokálpatriot, regionálne dianie a chod samosprávy ovláda z pracovných skúseností v komunálnej sfére. Ako zastupiteľ Podbrezín a Vitálišoviec má preto chuť pracovať pre rozvoj mesta naplno. Venovať sa chce skvalitňovaniu prostredia pre mladé rodiny, rozširovaniu možností oddychu a zlepšovaniu životného prostredia v meste. Ľudia ho poznajú ako všestranného mladého človeka a kreatívca – všetky svoje schopnosti ponúka aj pri rozvoji kultúrno-spoločenského diania v Liptovskom Mikuláši. Má ambíciu založiť tradíciu Podbrezinského jarmoku, vytvoriť v lokalite historický náučný chodník či podporiť obnovu vnútroblokov, ich zatrávnenie a pravidelnejšiu údržbu. Riešenie parkovacej politiky na zahustenom sídlisku si zapísal medzi záväzky pre svojich voličov ako prvé.

Miroslav Boďa

Lekár v gynekologickej ambulancii vykonáva prácu poslanca v našom mestskom parlamente už 20 rokov. Stará sa tak nielen o zdravie, ale aj o skvalitňovanie životných podmienok Mikulášanov. Zakladá si na medziľudských vzťahoch, pokojnou argumentáciou vnáša do zastupiteľstva rozvahu a rozmer medzigeneračnej spolupatričnosti. Za roky strávené v poslaneckých laviciach schválil s kolegami stovky rozvojových projektov, sklamaný však zostal len raz – keď začiatkom aktuálneho volebného obdobia jeho kolegovia z opozície nezahlasovali za dôležitý projekt komplexnej rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk, čím vďaka svojej prevahe zmarili veľkú investíciu v celom meste. Preto tentokrát žiada v blížiacich sa voľbách o opätovný prejav dôvery nielen pre seba, ale aj pre ostatných kandidátov zo silného tímu, ktorým nezáleží na politike, ale na rozvoji Liptovského Mikuláša.

Marián Juríček

Hovorí, že žije pre svoje mesto a Podbreziny má jednoducho v krvi. Pre túto časť Liptovského Mikuláša chce zabezpečiť rozvoj hodný najľudnatejšieho sídliska. Záleží mu na tom, aby sa v zastupiteľstve neriešila politika, ale prospech obyvateľov a posúvanie mesta dopredu. Venovať sa chce otázke bezpečnosti Podbrezín aj Vitálišoviec v zmysle vylepšení na ochranu majetku, ale aj ochrane pred povodňami. Zaujíma sa o zlepšenie podmienok pre komunitu záhradkárov v lokalite, v tejto oblasti chce tiež priložiť ruku k dielu pri zvyšovaní bezpečnosti prístupu k záhradkám cez frekventovanú cestu. Je za budovanie ďalšej miestnej infraštruktúry a za dôležité považuje komplexne zrevitalizovať posledné miesto odpočinku vo Vitálišovciach, podporí revolučnú obnovu ciest, parkovísk a chodníkov.

Renáta Perašínová

Podnikateľka v oblasti poskytovania služieb si z práce s ľuďmi denne domov prináša pomyselné zoznamy ich potrieb, nápadov a postojov. Kandiduje na poslankyňu, aby sa mohla stať aktívnou prostredníčkou na ich realizáciu. Je členkou rady rodičov školy, kde mala možnosť nahliadnuť do problematiky školstva a aktuálne sama študuje pedagogiku ekonomiky, chce preto podporiť rozvoj miestnych vzdelávacích inštitúcií, ich vybavenie aj rekonštrukcie nielen na Podbrezinách, ale na celom území Liptovského Mikuláša. Pešia zóna na najväčšom sídlisku sa podľa nej viac nezaobíde bez wifi -pripojenia a plánuje tu iniciovať aj montáž chýbajúceho bankomatu. Podporí tiež možnosti pre aktívne trávenie voľného času, prevádzku ľadovej plochy a dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna. Aktívne vystupuje za riešenie parkovania vo všetkých mestských častiach.

Palúdzka, Andice, Benice

Marek Nemec

Do mestského zastupiteľstva sa pred ôsmimi rokmi dostal ako najmladší poslanec. Neúnavná mladícka energia ho hnala vpred ihneď po získaní mandátu, o jeho aktívnej práci v Palúdzke svedčia desiatky väčších aj menších zrealizovaných projektov. Zabezpečil napríklad rozsiahlu rekonštrukciu palúčanského kultúrneho domu, do ktorého prinavrátil kultúru. Vo zveľadených priestoroch organizuje rôzne podujatia, ktoré sa stali stabilnou súčasťou života tejto mestskej časti. Pre najmenších vybojoval nové detské ihrisko pri futbalovom štadióne, na základe jeho iniciatívy pribudli v Palúdzke nové parkovacie státia, zrekonštruovali sa chodníky aj kontajnerové stojiská. Sám sa nebojí vyhrnúť rukávy a priložiť ruku k dielu. Palúčanov neraz potešil drobnosťami, napríklad veľkonočne vyzdobenými stromčekmi, na ktoré povešal vlastnoručne vyrobené kraslice, vymaľovaním nepohľadnej čističky odpadových vôd či vodárničky. Ako tvrdí – poučený múdrosťou starších aktívne pracuje na rozvoji svojej mestskej časti. Ako národovec a riaditeľ kultúrnej inštitúcie sa tiež zameriava na budovanie povedomia o meste aj celej vlasti najmä u mladšej a strednej generácie.

Peter Poleč

Rodák z Liptovského Mikuláša a od svojich desiatich rokov obyvateľ Palúdzky podniká v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci ako revízny technik. Nie je mu ľahostajné smerovanie rodného mesta a do mikulášskeho parlamentu sa rozhodol kandidovať kvôli nečinnosti prevažnej časti poslancov súčasného zastupiteľstva. Svojou aktívnou činnosťou chce v spolupráci s obyvateľmi pomôcť k vylepšeniu sociálnej vybavenosti Andíc, Beníc aj Palúdzky a v prípade, že si získa dôveru voličov, ukladá si za hlavnú úlohu prispieť k vybudovaniu oddychovej zóny na sútoku Demänovky a Váhu. V plánoch pre rozvoj má zahrnutú aj aktivitu bikesharing – systém zdieľaných bicyklov a bezpečné prepojenie západných častí mesta s centrom pre bicykle.

Jaroslav Čulík

Podnikateľ v medzinárodnej kamiónovej doprave a riaditeľ klubu FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka má záujem o zlepšovanie podmienok športu na území mesta. Skelet prístavby na štadióne chce v spolupráci s vedením mesta prestavať pre potreby športovej prípravy a moderného zázemia futbalistov. Má záujem pracovať nielen na modernizácii športovísk, ako poslanec mestského zastupiteľstva chce podporiť rekonštrukciu komunikácií vo všetkých častiach mesta a s jeho podporou môže počítať aj dôsledná revízia územného plánu. Ten by mal stanoviť hranice aj developerskej výstavbe tak, aby neobmedzovala zabývaných obyvateľov Palúdzky. V októbrových voľbách chce získať dostatočný počet hlasov aj z dôvodu, aby mal možnosť zahlasovať za výstavbu cyklopešieho mosta ponad Váh do Liptovskej Ondrašovej.

Okoličné, Stošice

Jaroslav Grešo

Dlhoročný odborník na dopravu má už aktívne skúsenosti s poslancovaním a opätovne chce byť nápomocný pri moderných riešeniach nielen v oblasti dopravy. V Okoličnom navrhuje vybudovanie oddychovej zóny pri Váhu, do poslaneckých plánov si pridáva iniciovanie zateplenia miestnej základnej školy s materskou školou. Po tom, ako sa zasadil za obnovy lokálneho cintorína, chce tentokrát svoju pozornosť venovať rozšíreniu jeho kapacít. Myslí aj na kvalitu bývania, v zastupiteľstve sa postaví za Stošičanov v otázke rekonštrukcie hlavnej cesty, vybudovania bezpečného chodníka a osvetlenia. Aktivitu vyvinie aj v dobudovaní zóny s detským ihriskom a dorieši nakladania s odpadom v tejto časti mesta.

Iľanovo, Ploštín

Vladimír Kubo

Predseda Telovýchovnej jednoty Iľanovo je rodák z Iľanova a rozhodol sa uchádzať o pozíciu v mestskom zastupiteľstve, aby mal dosah na osobnú podporu realizácie projektov v Iľanove aj v Ploštíne. V mene obyvateľov oboch mestských častí sa chce na rokovaniach poslancov prihovoriť za reštart systematickej obnovy miestnych komunikácií a chodníkov, v pláne má požadovať zabezpečenie opravy verejného rozhlasu pre lepšiu informovanosť týchto častí mesta. Nie je mu vzdialená ani tematika protipovodňových opatrení, v oblasti kultúry sa postaví za rekonštrukcie kultúrnych domov, ale aj podporu kultúrnych a spoločenských podujatí – iniciovať bude vznik podujatia Deň Iľanova a postaví sa aj za zachovanie financovania podujatia Mikulášska pohoda v Ploštíne.

Demänová, Bodice

Marta Jančušová

Má viac než 30 rokov kumulovaných skúseností v manažmente, v komunitnej práci, v účtovníctve a v podnikaní. Ako odborníčka v oblasti fi nancií je zárukou pre dobré hospodárenie mesta. Verí, že aktívni ľudia sú istotou prosperity miestnej komunity. V súčasnosti bojuje ako aktívna poslankyňa za zachovanie školy v Demänovej, ktorá je podľa nej základom spájania a života všetkých generácií. Detské ihrisko na Mlynisku by podľa nej malo byť spojivom Bodičanov a Demänovcov, tu by mali nájsť oddych seniori a priestor na aktívne vyžitie by tu mali mať tiež mládež a deti. V ďalšom funkčnom období bude v zastupiteľstve pracovať na podpore vybudovania tejto zóny. Myslí aj na bezpečné prepojenie mestských častí Demänová a Bodice cez Vlčie Jamy a v parku v Demänovej zabezpečí obnovu spevnených plôch a jeho osvetlenie. Pravidelnejšie kosenie a údržba verejnej zelene v oboch častiach bude jej prvá požiadavka v novom zastupiteľstve.

Liptovská Ondrašová

Ľuboš Trizna

Zástupca primátora sa začal aktívne zaujímať o komunálne dianie v roku 2010 ako člen občianskeho klubu a v poslaneckých laviciach zastáva požiadavky obyvateľov Liptovskej Ondrašovej už osem rokov. Stál pri realizácii bezpečného napojenia cyklochodníka na mestskú časť, podporil rekonštrukciu miestnej hasičskej zbrojnice a pomáhal pri zlepšovaní podmienok športovcov na futbalovom ihrisku, ktorým v nasledujúcom období plánuje zabezpečiť aj kvalitné zázemie. Nezabúda ani na kultúru, po rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu chystá zlepšenie technického vybavenia javiska a veľkej sály. Podporuje plánovanú výstavbu cyklochodníka z Liptovskej Ondrašovej do akvaparku a pre rodičov plánuje zväčšenie kapacity materskej školy. Ako viceprimátor je za každú pozitívnu aktivitu nielen v mestskej časti, ale dbá o zastrešovanie rozvoja celého mesta – nájdete ho aj za myšlienkou inovatívneho športoviska pumptrack.

    Súhlasím že som čítal, a porozumel podmienkam spracovania osobných údajov.

    Pridajte sa k nám

    Máte chuť a nadšenie pomôcť dobrej veci? Staňte sa dobrovoľníkom a pracujme na kampani spoločne a pôjde to ľahšie.