Volebný program Iľanovo, Ploštín

Iľanovo

1. Reštart obnovy ciest a chodníkov
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry aj v Iľanove – najmä ciest Ponad ohrady, Ul. 4. apríla – za vodou a chodníkov v celej mestskej časti Iľanovo.

2. Dokončený centrálny park
Dobudujeme spevnené plochy v parku.

3. Iľanovo žije
Podporíme kultúrne, spoločenské aj športové podujatia, vytvoríme tradičné podujatie Deň Iľanova.

4. Kultúra v teple
Vymeníme okná na kultúrnom dome a objekt zateplíme.

5. Funkčný rozhlas
Zabezpečíme generálnu opravu verejného rozhlasu pre lepšiu informovanosť.

Ploštín

1. Reštart obnovy ciest a chodníkov
Podporíme reštart systematickej obnovy a budovania infraštruktúry aj v Ploštíne – najmä ul. tretiny a obnovenie spevnených plôch okolo pamätníka SNP.

2. Stop povodniam
Zrealizujeme protipovodňové opatrenia v častiach Za ulicou, Tretiny a Spojovacia cesta.

3. Ploštín žije
Podporíme kultúrne, spoločenské aj športové podujatia, zabezpečíme udržanie tradičného podujatia Mikulášska pohoda.

4. Kultúra v teple
Vymeníme okná na kultúrnom dome a objekt zateplíme.

5. Funkčný rozhlas
Zabezpečíme generálnu opravu verejného rozhlasu pre lepšiu informovanosť.

Poslanci pre mestskú časť Iľanovo, Ploštín

Vizualizácie