Volebný program Liptovská Ondrašová

Liptovská Ondrašová

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry – najmä ul. Pongrácovská, Hrdinov SNP, chodníky na Ráztockej a Ondrašovskej a pod.

2. Cyklochodník popri Mare
Vybudujeme pokračovanie cyklochodníka z mesta v smere na akvapark popri Liptovskej Mare.

3. Zväčšená škôlka
Zrekonštruujeme a zvýšime kapacitu Materskej školy Ondrašová.

4. II. etapa rekonštrukcie zbrojnice
Dokončíme rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.

5. Nové zázemie pre futbal
Vybudujeme novú infraštruktúru v areáli ŠK Kriváô Liptovská Ondrašová (šatne, parkovisko, pomocné ihrisko, oddychová zóna).

6. Živá Liptovská Ondrašová
Podporíme tradičné podujatia a privítame aj nové kultúrne a športové záujmové činnosti.

7. Moderný a úsporný kultúrny dom
Budeme pokračovať v obnove kultúrneho domu – javisko, osvetlenie, kúrenie.

8. Priestor pre deti a šport
Detské a workoutové ihrisko oproti kultúrnemu domu.

9. Moderný vnútroblok na Tehliarskej
Kompletne zrevitalizujeme verejný priestor na Tehliarskej vrátane športovej infraštruktúry a mobiliáru pre deti a oddych.

10. Nákupná zóna na úrovni
Podporíme vybudovanie novej infraštruktúry s nákupnou zónou oproti existujúcemu nákupnému centru.

Poslanci pre mestskú časť Liptovská Ondrašová

Vizualizácie