Volebný program Okoličné, Stošice

Okoličné

1. Nízkoenergetická škola
Zateplíme Základnú školu s materskou školou v Okoličnom.

2. Na bicykli do práce aj za oddychom
Vybudujeme cyklopeší most cez Smrečianku.

3. Oddych na sútoku riek
Vybudujeme oddychovú zónu aj s workoutovými prvkami pri cyklopešom moste.

4. Deň Okoličného
Opätovne zavedieme podujatie Deň Okoličného.

5. Viac miesta pre večný odpočinok
Rozšírime kapacity miestneho cintorína.

Stošice

1. Dôstojný vstup do Stošíc
Postavíme sa za rekonštrukciu hlavnej cesty a vybudovanie osvetlenia aj
bezpečného chodníka do Stošíc.

2. Častejšia MHD
Zariadime zvýšenú frekvenciu hromadnej dopravy z mestskej časti a späť.

3. Slušná autobusová zastávka
Vybudujeme dôstojnú autobusovú zastávku.

4. Krajšie ihrisko
Dobudujeme aktívnu zónu s detským ihriskom a zabezpečíme jej pravidelnú údržbu.

5. Žiadne smetisko
Vybudujeme stojiská na zberné nádoby na komunálny a separovaný odpad.

Poslanci pre mestské časti Okoličné, Stošice

Vizualizácie