Volebný program Palúdzka, Andice, Benice

Palúdzka

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry – najmä ul. Palúčanská s verejným osvetlením, chodník popri ceste I/18, Mlynská ulica.

2. Výstavba s pravidlami
Kompletne zrevidujeme územný plán a zotrváme v tlaku na realizáciu pripravenej prekládky železnice spolu s preložením cesty I/18 pre lepšiu dopravnú priepustnosť územia.

3. Oddych na sútoku riek
Vybudujeme oddychovú zónu na sútoku Demänovky a Váhu.

4. Do Ondrašovej na bicykli ponad Váh
Vybudujeme cyklopeší most cez Váh na prepojenie Palúdzky a Liptovskej Ondrašovej.

5. Zázemie futbalového štadiónu na úrovni
Roky stojaci skelet prístavby na štadióne prestaviame pre potreby športovej prípravy a moderného zázemia futbalistov.

6. Kvalitne obnovené verejné priestranstvá
Vybudujeme osvetlenie na starom cintoríne.

Andice, Benice

1. Zahustenie spojov MHD
Zabezpečíme navýšenie počtu dostupných spojov cez Andice, Benice.

2. Cyklochodník medzi Palúdzkou a Benicami
Zasadíme sa o vysporiadanie pozemkov a pripravenie projektovej dokumentácie pre bezpečné cyklistické spojenie s mestom a okolím.

3. Útulné a moderné centrum
Dobudujeme oddychovú zónu v okolí kultúrneho domu.

Poslanci pre mestské časti Palúdzka, Andice, Benice

Vizualizácie

Dobrý deň, priatelia,

moje meno je Ján Blcháč a som primátor mesta Liptovský Mikuláš, poslanec Národnej Rady a súčasť pôvodnej "Pelleho jedenástky".
Na kandidátke strany HLAS - Sociálna demokracia mám číslo 15 a verím, že mi dáte svoj hlas, aby ho bolo počuť z každého kúta nášho krásneho Slovenska.

Ďakujem vám.


MOJE PRIORITY

Silné mestá a obce

V parlamente som vždy presadzoval a budem, sme to prejavili pri pandémii,
pri prílevu utečencov z Ukrajiny a aj pri energetickej kríze a zdražovaní.
Doterajšia vláda mala obce a mestá len za sluhov.
Musíme počúvať ľudí tam, kde žijú, a zabezpečiť, aby tam mohli žiť ďalej, dôstojne, bezpečne a spravodlivo.

Potravinová bezpečnosť

V rodine máme tradíciu výroby potravín. Ja sám mám v tejto oblasti vzdelanie aj bohaté
skúsenosti z čias, keď som ešte viedol Liptovské mliekárne. Preto viem, že Slovensko
má úžasný potenciál vo výrobe potravín a pre dosiahnutie vysokej miery potravinovej
bezpečnosti tu potrebujeme silný štát. Znížime DPH na základné potraviny na 5 %. Stanovíme cenové stropy
pre marže obchodných reťazcov, ktoré na Slovensku dosahujú násobné zisky oproti iným krajinám v EÚ.


Energetick
á bezpečnosť

Pre mnoho slovenských domácností tvoria náklady na energie jednu z najväčších položiek.
Silný štát sa musí postarať o svojich občanov práve v týchto základných oblastiach.
Strana HLAS pripravila rámec svojho programu aj takzvané "Energetické desatoro".
Hneď prvý bod je cieľ získať väčšinovú kontrolu štátu v strategických energetických spoločnostiach.
V ďalších krokoch samozrejme budeme musieť rozvíjať obnoviteľné zdroje energie, pripájanie nových výrobných zdrojov,
rozvoj vodíkových technológií a elektromobility a ďalšie riešenia s dlhodobým výhľadom.


Vol
ám sa Ján Blcháč, na kandidátke HLAS-u mám číslo 15.
Verím, že mi dáte svoj hlas, aby ho bolo počuť z každého kúta nášho krásneho Slovenska. Ďakujem vám.

 

Objednávateľ: HLAS - sociálna demokracia, Lazaretská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 53258070
Dodávateľ: Creo advertising, s. r. o., Žižkova 7801/15 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO 51280299

Úspech 👍

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Ján Blcháč will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.