Volebný program Palúdzka, Andice, Benice

Palúdzka

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry – najmä ul. Palúčanská s verejným osvetlením, chodník popri ceste I/18, Mlynská ulica.

2. Výstavba s pravidlami
Kompletne zrevidujeme územný plán a zotrváme v tlaku na realizáciu pripravenej prekládky železnice spolu s preložením cesty I/18 pre lepšiu dopravnú priepustnosť územia.

3. Oddych na sútoku riek
Vybudujeme oddychovú zónu na sútoku Demänovky a Váhu.

4. Do Ondrašovej na bicykli ponad Váh
Vybudujeme cyklopeší most cez Váh na prepojenie Palúdzky a Liptovskej Ondrašovej.

5. Zázemie futbalového štadiónu na úrovni
Roky stojaci skelet prístavby na štadióne prestaviame pre potreby športovej prípravy a moderného zázemia futbalistov.

6. Kvalitne obnovené verejné priestranstvá
Vybudujeme osvetlenie na starom cintoríne.

Andice, Benice

1. Zahustenie spojov MHD
Zabezpečíme navýšenie počtu dostupných spojov cez Andice, Benice.

2. Cyklochodník medzi Palúdzkou a Benicami
Zasadíme sa o vysporiadanie pozemkov a pripravenie projektovej dokumentácie pre bezpečné cyklistické spojenie s mestom a okolím.

3. Útulné a moderné centrum
Dobudujeme oddychovú zónu v okolí kultúrneho domu.

Poslanci pre mestské časti Palúdzka, Andice, Benice

Vizualizácie