Doprava

Reštart veľkej obnovy ciest, chodníkov a parkovísk

Stop plátaniu! Obnovíme a zaktualizujeme zastavenú komplexnú rekonštrukciu komunikácií v meste a doplníme parkovacie miesta na sídliskách.

Ďalšie kilometre cyklochodníkov

Budeme pokračovať vo výstavbe cykloinfraštruktúry, aby sa cyklisti mohli po meste pohybovať komfortne a bezpečne.

Hromadná doprava ešte dostupnejšia

Spoje budeme ďalej prispôsobovať potrebám obyvateľov, obnovíme zastávky a najfrekventovanejšie z nich zmeníme na inteligentné dopravno-informačné uzly. Venovať sa budeme aj zdieľanej doprave (bikesharing).