Kultúra a voľný čas

Mesto, kde to žije

Budeme prinášať tematické kultúrne podujatia ako v predkrízových rokoch a pridáme nové. Podporíme aj ďalšie aktivity v mestských častiach. V meste a jeho častiach vytvoríme viac oddychových zón.

Plávanie pre každého

Zrekonštruujeme mestskú plaváreň a rozšírime ju o vonkajšie dostupné kúpanie. Ďalej budeme bojovať za prekládku železnice aj pre sprístupnenie pobrežia Liptovskej Mary.

Modernejšie centrum voľného času

Rozšírime ponuku CVČ a jeho vybavenie zmodernizujeme a prispôsobíme aktuálnym potrebám.