Služby mesta

Moderná komunikácia s obyvateľmi

Skvalitníme a rozšírime možnosti elektronickej komunikácie s mestom a zjednodušíme využívanie jeho služieb.

Mesto ako zo škatuľky

Výrazne zintenzívnime a zefektívnime údržbu verejných priestranstiev a budeme pokračovať vo výsadbe zelene. Komplexne zmodernizujeme navigačno-informačný systém pre pohyb v meste.

Podpora bezpečnosti

Ďalej budeme rozširovať a skvalitňovať mestský kamerový systém, budovať protipovodňové systémy a modernizovať systémy civilnej ochrany.