Súdržnosť

Hendikep nie je koniec

Podporíme vybudovanie denného stacionáru pre ľudí s fyzickým a mentálnym hendikepom.

Domov a obedy pre našich najstarších

Rozšírime kapacity domovov pre seniorov a prispejeme aj na obedy pre seniorov

Pomoc na okraji

Ďalej budeme podporovať organizácie, ktoré pracujú so sociálne slabšími obyvateľmi a ľuďmi bez domova.