Pracovné príležitosti

Podpora udržateľného turizmu

Turizmus budeme rozvíjať tak, aby z neho mesto a región dlhodobo prosperovali s minimálnymi negatívnymi vplyvmi.

Podpora ľahkého priemyslu a nových technológií

Aktívne budeme podporovať ľahký a IT priemysel v meste. Vybudujeme technologický inštitút pre podporu start-upov a združených investícií.

Mestský sociálny podnik

Obnovíme iniciatívu zriadenia sociálneho podniku pre zamestnávanie znevýhodnených obyvateľov mesta.