Volebný program Staré Mesto

Staré Mesto

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry  Starom Meste.

2. Štartovacie byty pre mladé rodiny
Pod Stráňami vybudujeme dostupné bývanie pre mladé rodiny.

3. Rozšírené jasle a moderná Základná škola Miloša Janošku
Dobudujeme kapacitu jaslí a komplexne obnovíme priestory základnej školy.

4. Námestie ešte živšie
Viac spoločenských podujatí a podpora pracovných možností v centre mesta.

5. Záchrana Župného domu
Podporíme ambíciu štátu vybudovať okresné klientske centrum v budove Župného domu.

6. Renovácia Múzea Janka Kráľa a Pongrácovskej kúrie
Zrekonštruujeme priestory našich kultúrnych inštitúcií.

7. Tri grácie späť na Námestie mieru
Prinavrátime pôvodné súsošie verejnosti vo forme modernej fontány.

8. Ekumenická krížová cesta a Park ticha
Podporíme vybudovanie ekumenickej krížovej cesty a na bývalom židovskom cintoríne podporíme zobrazenie míľnikov mikulášskej židovskej obce, oficiálne z neho vytvoríme Park ticha.

9. Háj ešte krajší
Zabezpečíme rekonštrukciu zostávajúcich častí pamätníka, vybudovanie ďalšej infraštruktúry pre aktívny oddych a znásobíme kontrolu tejto lokality mestskou políciou.

10. Kvalitné športoviská a upravené verejné plochy
Zrevitalizujeme vnútrobloky a  verejné priestranstvá vrátane športovísk a ihrísk.

Poslanci pre mestskú časť Staré mesto

Vizualizácie