Volebný program Vrbica – Nábrežie

Vrbica – Nábrežie

1. Reštart obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Podporíme reštart systematickej obnovy mestských komunikácií a budovania infraštruktúry aj v  časti Vrbica – Nábrežie (ul. Majerská, Vrlíková, Pltnícka, Kollárová, Nábrežie Aurela Stodolu, parkovisko na Borbisovej a ďalšie).

2. Kvalitne obnovené vnútrobloky
Zrevitalizujeme vnútrobloky vrátane detských ihrísk, zón oddychu a športovísk.

3. Zásadná obnova školy Aurela Stodolu
Kompletne zrekonštruujeme priestory školy a skvalitníme jej materiálno – technické zabezpečenie.

4. Aj Nábrežie má svoje centrum
Na Námestie Ústavy SR doplníme nainštalujeme moderné sedenie a stále pódium pre kultúrne podujatia.

5. Vrbica-Nábrežie žije
Založíme Deň Vrbice a podporíme aj iné kultúrne podujatia na Námestí Ústavy SR, budeme realizovať podujatia v objektoch Domu Matice slovenskej a v rodnom Dome Rázusovcov.

6. Kúpanie pre všetkých
Zrekonštruujeme mestskú plaváreň a rozšírime ju o vonkajšie dostupné kúpanie.

7. Dôstojný Vrbický cintorín
Cintorín skultúrnime, obnovíme chodníky a doplníme kolumbárium pre dôstojné ukladanie urien.

8. Výbehy pre psov
Vymedzíme a oplotíme miesta pre bezpečný voľný pohyb psov.

9. Bezpečnosť je základ
Rozšírime kamerový systém v rámci bezpečnosti ochrany, zdravia a majetku obyvateľov.

10. Údržba ako štandard
Zavedieme pravidelnejšie kosenie a údržbu verejných priestranstiev.

Poslanci pre mestskú časť Vrbica – Nábrežie

Vizualizácie