TERMINY VOLEBNÉ NOVINY X

Vážení Mikulášania,

po fašiangovom období, ktoré má v našom meste bohatú tradíciu, prichádza obdobie pôstu. Som nesmierne rád, že tohtoročná fašiangová nálada sa okrem tradičných podujatí v našich mestských častiach dostala aj do srdca nášho mesta, do Kultúrneho domu. Mladí ľudia, študenti si aj s podporou mesta už po piatykrát zorganizovali svoju veselicu. Nenechali sa zahanbiť ani naši seniori, ktorí dokonca tento rok zrejme založili skvelú tradíciu seniorských fašiangových zábav. Dôstojný priebeh mal opäť aj Mikulášsky ples pod záštitou primátora, ktorý tento rok napísal 24. ročník.

Napriek slabšej snehovej nádielke na začiatku zimy prišli skutočne bohaté dni na sneh. Naše Verejnoprospešné služby napriek zanedbanému vozovému parku si s touto situáciou poradili nad očakávania. Určite budeme mať záujem ešte viacej skvalitniť systém zimnej údržby pre ďalšie obdobia. Dal som si aj osobne záležať a nie raz som sa zúčastnil na celomestskej inšpekcii zjazdnosti komunikácií. Aj keď napríklad cyklochodník sme nemali v pláne údržby, a teda by sa

nemal v zime na ňom odhŕňať sneh, pristúpili sme k jeho čisteniu, pretože mnohí občania mali záujem o prechádzky popri Váhu aj v tomto období. V tejto súvislosti bude nevyhnutné zamyslieť sa nad dopravným značením na cyklochodníku, keďže v súčasnosti sú na ňom viaceré úseky, ktoré nie sú určené pre peších. Letná sezóna sa blíži.

Aj približne po dvoch mesiacoch v úrade stále prichádzajú informácie, ktoré dokážu dobre prekvapiť. Až po odchode bývalého vedenia mestskej polície vyšlo najavo, že sme nemali riadne vybavené viaceré priestupky a dokonca, že dodávateľ elektriny odpojil niektoré kamery, pretože boli pripojené načierno. Verím, že po stabilizácii pomerov v mestskej polícii si táto zložka opätovne svojou kvalitnou prácou získa prirodzený rešpekt našich obyvateľov.

Svojimi postrehmi a nápadmi máte možnosť prispieť k zlepšeniu práce úradu a našich servisných organizácií aj Vy, vážení spoluobčania. Teším sa na Vaše podnety.

S úctou

Ján Blcháč