Manažovať mesto je ako riadiť desiatky firiem naraz

Primátor musí byť dobrý manažér. A tým sa človek nestane zo dňa na deň, rozvoj takejto osobnosti trvá roky. Stavať by mal na skúsenosti, medzi jeho hlavné črty by mala patriť intuícia a dobrý úsudok, ale aj empatia. Manažér musí cítiť potreby svojho okolia. Obzvlášť, keď ide o rolu primátora – vedieť, čo ľudia potrebujú či odhadnúť, ako sa ich požiadavky budú vplyvom celospoločenskej situácie meniť, je umenie. Ján Blcháč zbieral manažérske schopnosti už od študentských čias. Neskôr na poste generálneho riaditeľa zachránil pred krachom Liptovskú mliekareň. Svoje skúsenosti zúročil počas 12 rokov na čele najľudnatejšieho mesta v okrese. Ako načrtol, ešte stále nevyčerpal všetky svoje konkrétne predstavy o rozvoji Liptovského Mikuláša a je pripravený viesť ho ďalej.

Musí rýchlo rozhodovať

Primátor je hlavným manažérom mesta, ktorý na dosiahnutie cieľov poveruje svoj dobre zorganizovaný tím. Je vytrvalý, na každú situáciu má vždy pripravených niekoľko riešení a číta medzi riadkami. Zrkadlom jeho aktivít je spokojnosť obyvateľov. „Samospráva poskytuje svoje služby ľuďom od narodenia až do konca. Človek si to ani neuvedomuje, ale mesto mu robí doprovod celým jeho životom. Od vydania rodného listu na matrike, cez nástup do jaslí, o ktoré sa staráme cez sociálny odbor, ďalej školy, ktoré spravujeme na odbore školstva. Potom obyvateľ vyhľadáva mimoškolské aktivity, zábavu či služby – pôdu pre to všetko zabezpečuje práve mesto a po škole sú pre všetkých dôležité pracovné príležitosti, dobrá infraštruktúra, bezpečnosť, daňový systém, ale aj kultúra či športové vyžitie. Mesto sa tiež stará o starobu človeka, vedie kluby seniorov, spravuje zariadenie pre seniorov, to všetko je nitkou po nitke poprepájaná pavučina, ktorej centrum je na mestskom úrade a treba to celé vedieť správne riadiť,“ vysvetlil úradujúci primátor Ján Blcháč. „Manažment samosprávy je oveľa komplikovanejší, ako manažment firmy. Viem to porovnať z vlastnej skúsenosti. V meste je systém riadenia zložitejší. Primátor sa musí vedieť veľmi rýchlo rozhodovať a keď nemá dostatočné skúsenosti a vedomosti, môže sa v niektorých situáciách rozhodnúť zle.“

Je to o skúsenostiach,
vzdelaní a kvalitnom tíme.

Každý primátor či starosta je súčasne štatutárnym zástupcom mesta a obce, a za každé svoje rozhodnutie má zodpovednosť. Ján Blcháč ju pociťuje pri každom podpise, ktorý ovplyvňuje kvalitu života 30.000 obyvateľov. „Mám vo svojom tíme odborníkov, ktorí za mnou prichádzajú s návrhmi, no ich odporúčania musím nakoniec vedieť správne vyhodnotiť len ja sám. A za konečné riešenie som aj sám zodpovedný, “ priznal.

Vzdelanie je základ

Ján Blcháč je vyštudovaný ekonóm, nadobudnuté vedomosti denne využíva na primátorskej stoličke. Zo skúsenosti tvrdí, že mesto okresného významu by mal viesť minimálne vysokoškolsky vzdelaný človek. Ekonomické vzdelanie považuje pri 30-miliónovom rozpočte mesta, o ktorý sa spolu s odborníkmi stará, za veľkú výhodu. Vďaka vedomostiam z viacerých oblastí dokázal vyriešiť aj náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzalo mesto, keď muselo fungovať v rozpočtovom provizóriu.

Kontakty otvárajú dvere

V turbulentných časoch ľudia potrebujú poznať smer a vedieť, že bude lepšie. Dobrý manažér má jasnú víziu, vie nájsť spôsob, ako ju dotiahnuť do úspešného konca. To všetko spolu s desaťročiami skúseností ponúka Mikulášanom trojnásobný
primátor Ján Blcháč. Za dvanásť rokov na čele samosprávy nadobudol odbornosť a množstvo cenných poznatkov. Ako sám zhodnotil, skúsenosti sú vždy lepšie, ako pokusy. Okrem toho dnes narába aj so širokou škálou kontaktov a dobrých vzťahov. „Niekedy ani neviete, čo vám vaše známosti prinesú. Vďaka nim sa mi napríklad poradilo uzatvoriť memorandum medzi našim mestom a Slovenským olympijským výborom, ktorý bude podporovať rozvoj športovej infraštruktúry v Liptovskom Mikuláši.
Iné mesto takéto memorandum nemá, to naše áno – a nie je to len tak, je to len vďaka tomu, že mám s predstaviteľmi výboru dobré vzťahy. Tiež sme ako prvé mesto dostali z rezervy predsedajúcej vlády nie milión eur, ako bolo plánované, ale dva. Cez kontakty viete do mesta priniesť veľa benefitov.“